Nederland grootste direct investeerder in Duitsland

Foto van: Rolf Elling
Geschreven door Rolf Elling

Nederland is wereldwijd de grootste direct investeerder in Duitsland. Dat blijkt uit recente cijfers van de Deutsche Bundesbank over 2022. Die laten zien dat Nederland voor bijna 183 miljard euro investeerde in Duitsland in dat jaar. Andersom investeerde Duitsland voor ruim 184 miljard euro in Nederland. Daarmee staat Nederland op de tweede plek als belangrijkste direct investeringsdoel, na de Verenigde Staten. Daar werd 515 miljard euro geïnvesteerd, verdeeld over 5.975 bedrijven.

Ten opzichte van 2021 steeg Nederlands direct investeringsportefeuille voor Duitsland met drie procent. Het totaal aan directe buitenlandse investeringen in Duitsland nam ook toe ten opzichte van eind 2021, met 6,5 procent tot 956 miljard euro. De investeringen kwamen voornamelijk uit eigen vermogen. Ten opzichte van 2021 is hierin een stijging te zien van ongeveer 47 miljard euro tot een totaal van 749 miljard. De financiële en verzekeringssector droeg als belangrijkste economische sector bij voor bijna 420 miljard euro.

Top drie landen

Andersom steeg het totaal aan directe Duitse investeringen in het buitenland in 2022 met drie procent ten opzichte van 2021 tot 1.634 miljard euro. De Verenigde Staten bleven in 2022 traditioneel op de eerste plaats als grootste direct investeringsland voor Duitsland. Dit bestond voornamelijk uit investering in de financiële sector en verzekeringsdiensten. Na Nederland maakt het Verenigd Koningrijk de top 3 ranglijst compleet. Daar bedroegen de Duitse directe investeringen 171 miljard euro.

Europa belangrijkste regio

Duitse bedrijven investeerden in 2023 wereldwijd ongeveer 75 miljard euro. Het grootste deel ging naar aandelenkapitaal (63 miljard). Europa was opnieuw de populairste doelregio voor Duitse directe investeringen: 76 miljard euro werd geïnvesteerd in Europese landen, waarvan meer dan de helft in de eurozone.

Een analyse van individuele landen in Europa laat zien dat de grootste investeringen in aandelenkapitaal werden gedaan in Luxemburg (15 miljard), Nederland (6 miljard), Frankrijk (5 miljard) en Spanje (4 miljard). Buiten de EU en de eurozone was het Verenigd Koningrijk met 19 miljard het belangrijkste doelland voor Duitse directe investeringen, voornamelijk in de vorm van directe investeringsleningen (15 miljard euro).

Bron: Deutsche Bundesbank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *