Staatssecretaris Keijzer en minister Crevits (BE) spreken over AI

Hilde Crevits, viceminister-president van Vlaanderen en Vlaams minister van Economie, en Mona Keijzer, Nederlands staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat spraken online over de bestrijding van de coronapandemie, de Vlaams-Nederlandse Artificiële Intelligentie Samenwerking en hun rol in de Europese Raad voor Concurrentievermogen.

Minister Crevits en staatssecretaris Keijzer (NL) spreken over AI

Tijdens het gesprek informeerden beide excellenties elkaar over de corona-ondersteuningsmaatregelen in Nederland en Vlaanderen in het kader van de coronapandemie. Dergelijke afstemming is niet enkel informatief, maar ook zeer relevant in aangrenzende gebieden. Maatregelen aan beide zijden van de grens moeten het gelijke speelveld tussen bedrijven en ondernemers in Vlaanderen en Nederland respecteren.

Kunstmatige Intelligentie

In opvolging van de getekende Vlaams-Nederlandse Verklaring op 4 november hebben minister Crevits en staatssecretaris Keijzer gesproken over de samenwerking op Artificiële Intelligentie (AI). Concreet zoomden ze onder meer in op samenwerking tussen Vlaamse en Nederlands initiatieven inzake datadelen en het stimuleren van randvoorwaarden om good governance en vertrouwen te verzekeren. Daarnaast werd gesproken over AI en ethiek waarin het gezamenlijk betrekken van burgers en maatschappelijke instellingen bij AI toepassingen centraal stond. Bewindslieden zullen via hun administraties opdracht geven om samen met partijen uit het veld zoals het Kenniscentrum Data & Samenleving, de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) en de ELSA labs de ontwikkelingen verder op te volgen en vooruitgang te faciliteren.

Raad voor Concurrentievermogen

Staatssecretaris Keijzer en minister Crevits ontmoetten elkaar op het Europees toneel ook in de hoedanigheid van woordvoerder voor hun land in de Raad voor Concurrentievermogen voor het onderdeel industrie. Binnen deze Raadsformatie wordt momenteel gesproken over open Europese strategische autonomie, wat ook in de Europese Raad van november 2020 is besproken. Door uitvoering te geven aan dit concept stelt de Europese Unie haar plaats binnen de wereldeconomie ook voor de toekomst veilig. Doorlopende innovatie op Europese schaal en een mondiaal gelijk speelveld is cruciaal om hierin te slagen. De gesprekspartners benadrukten dat “strategische autonomie” niet een doel op zich is, maar een middel om er voor te zorgen dat de EU en haar lidstaten altijd de eigen publieke en economische belangen kunnen borgen. Strategische autonomie is één van de manieren om dit doel te bereiken. Ook een sterke interne markt, goede mededingingsregels en investeringen in onderwijs, innovatie en infrastructuur zijn cruciaal. Voor Nederland en Vlaanderen blijft openheid van de economie in elk geval het uitgangspunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *