Minimale buigradius metaal

De minimale buigradius is de kleinst mogelijke buigradius van het materiaal, zonder dat er breuk- of scheurvorming optreedt. De waarde is onder andere afhankelijk van de materiaalsoort en plaatdikte. Bij het buigen van plaatmateriaal is de minimale buigradius een bepalende factor.

Om kwaliteitsverminderingen door rekken en stuiken te voorkomen, is er een ondergrens voor de minimale buigradius waaraan voldaan moet worden. Wordt deze grens overschreden dan zal dit leiden tot scheurvorming aan de buitenzijde. Ook bestaat het gevaar dat het werkstuk breekt.

De minimale buigradius van een buis hangt af van verschillende factoren, zoals het materiaal van de buis, de dikte van de buiswand, de diameter van de buis en de druk die op de buis uitgeoefend wordt. Er zijn ook industriestandaarden en technische specificaties die de minimale buigradius bepalen.

In het algemeen geldt dat hoe dunner de wand van de buis is, hoe kleiner de minimale buigradius zal zijn. Anderzijds zal een buis met een grote diameter een grotere minimale buigradius vereisen dan een buis met een kleinere diameter.

Minimale buigradius