Minimale buigradius metaal

De minimale buigradius is de kleinst mogelijke buigradius van het materiaal, zonder dat er breuk- of scheurvorming optreedt. De waarde is onder andere afhankelijk van de materiaalsoort en plaatdikte. Bij het buigen van plaatmateriaal is de minimale buigradius een bepalende factor.

Om kwaliteitsverminderingen door rekken en stuiken te voorkomen, is er een ondergrens voor de minimale buigradius waaraan voldaan moet worden. Wordt deze grens overschreden dan zal dit leiden tot scheurvorming aan de buitenzijde. Ook bestaat het gevaar dat het werkstuk breekt.

Lees verder

> Naar dossier plaatbewerking