McKinsey: helft Europese mkb vreest faillissement in 2021

Meer dan de helft van de 2200 ondervraagde Europese mkb-bedrijven maakt zich zorgen over het voortbestaan, en vreest niet meer actief te zijn over twaalf maanden.

McKinsey: helft Europese mkb vreest faillissement in 2021
Foto: McKinsey

Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey onder mkb-bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Zo’n zeventig procent van de respondenten gaf aan dat de inkomsten zijn gedaald als gevolg van de coronacrisis, met domino-effecten tot gevolg. Een op de vijf bedrijven is bang leningen niet meer af te kunnen lossen en medewerkers te moeten ontslaan en 28 procent vreest investeringen te moeten annuleren.

In totaal was meer dan de helft van de ondervraagden van mening dat hun bedrijf niet langer dan twaalf maanden zou kunnen overleven, ondanks het feit dat twintig procent van de ondervraagden al gebruik had gemaakt van de verschillende vormen van overheidssteun om hun financiële problemen te verlichten, zoals belastingvoordelen of betalingen aan verlofpersoneel. Elf procent verwacht zelfs binnen een half jaar failliet te gaan. Deze bezorgdheid is het grootst bij de grote bedrijven (50-249 werknemers) in Italië en Frankrijk, waar21 procent verwacht binnen zes maanden faillissement te moeten aanvragen. Van de industriële sectoren verwachten de logistieke bedrijven het vaakst failliet te gaan, met 22 procent.

Verschillen per land

De meerderheid van de ondervraagde bedrijven zag de inkomsten dalen, maar per land zijn er wel verschillen. Zo werden het Italiaanse en Spaanse mkb het zwaarst getroffen, hier zag dertig en 33 procent de inkomsten dalen. In Duitsland was dit 23 procent.

Er waren ook verschillen tussen de landen over de mate waarin de pandemie gevolgen heeft voor de financiële positie van het mkb, waardoor de mogelijkheid om personeel te behouden of leningen te betalen in het gedrang komt. Zo behoort het Spaanse mkb consequent tot de meer pessimistische ondernemingen. Dertig procent van de Spaanse mkb-bedrijven maakt zich zorgen over de mogelijkheid om leningen terug te betalen, tegenover veertien procent in Duitsland. Ook vreest 38 procent van de Spaanse bedrijven dat ze hun werknemers niet zouden kunnen behouden, een percentage dat in Duitsland en Frankrijk slechts zestien procent bedraagt. Opmerkelijk is ook dat in heel Europa gemiddeld veertien procent van de bedrijven zei dat ze moeite hadden met het inplannen van personeel, deels omdat er zoveel mensen met ziekteverlof waren of in quarantaine moesten gaan.

Drie scenario’s

Het aantal kleine en middelgrote ondernemingen dat uiteindelijk niet overleeft, zal in grote mate afhangen van het onzekere verloop van de pandemie in de toekomst en van de tol die deze zal eisen van de bedrijfsinkomsten. Daarom heeft McKinsey de deelnemers aan de enquête gevraagd om na te gaan hoe het met hun bedrijf zou gaan in drie verschillende scenario’s, waarbij de inkomsten stabiel blijven, dalen of stijgen. Zij rapporteerden het volgende:

  • Als de inkomsten stabiel blijven, vreest 55 procent van de bedrijven dat ze tegen september 2021 zullen sluiten.
  • Als de situatie zou verslechteren en de inkomsten met nog eens tien tot dertig procent zouden dalen, zou 77 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen tegen september 2021 hun activiteiten kunnen stopzetten.
  • Als de situatie zou verbeteren en de inkomsten met tien tot dertig procent zouden toenemen, zou 39 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen tegen september 2021 toch failliet kunnen gaan.

Deze scenario’s kunnen worden beïnvloed door de mate waarin het mkb overheidssteun blijft ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *