Industrie kan hogere kosten vaak moeilijk doorberekenen

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

In hoeverre ondernemers gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk. Bijna vier procent zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, en 43 procent voor een groot deel. 46 procent kan dat voor een klein deel, en iets meer dan zes procent geeft aan dat dat helemaal niet kan.

Lopende band in een fabriek

Meer dan de helft van de ondernemers ziet prijsstijgingen als meest zorgelijke ontwikkeling voor hun bedrijf in het komende jaar. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Ondernemers hadden zowel in 2022 als in 2021 te maken met prijsstijgingen in onder andere energie en grondstoffen. Vergeleken met begin vorig jaar gaf een groter deel van de ondernemers aan de gestegen kosten voor een groot deel te kunnen doorberekenen. Zowel het percentage dat geheel niet kon doorberekenen als het percentage dat volledig kon doorberekenen is gedaald.

Industrie

Binnen de industrie geeft zes procent aan de kosten volledig door te kunnen berekenen, 47 procent voor een groot deel, 44 procent voor een klein deel, bij één procent is dit niet van toepassing en twee procent geeft aan kostenstijgingen totaal niet te kunnen doorberekenen. Dit laatste percentage is voor de industrie het laagst van alle branches.

Positieve verwachtingen

Iets meer dan 71 procent van de ondernemers denkt een positief bedrijfsresultaat te hebben geboekt voor 2022. Dat is bijna evenveel als een jaar geleden, toen bijna 71 procent van de ondernemers dit dacht voor 2021. Binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) denken ondernemers iets vaker een verlies of geen noemenswaardige winst te hebben gemaakt voor 2022 dan binnen het grootbedrijf.

Ondernemers in de bouw gaven het vaakst aan winstgevend te zijn geweest in 2022, iets meer dan 82 procent. Ook voor 2021 had de bouw naar verhouding de meeste bedrijven die dachten winst gemaakt te hebben. Het percentage lag toen iets hoger dan voor 2022. In de industrie was sprake van een daling van 75 naar 73 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *