Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor de leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt om te komen tot uitstel. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, had de Tweede en Eerste Kamer verzocht om een uitstelling; die is nu definitief. De Jonge deed het verzoek mede na aandringen van Koninklijke Metaalunie (samen met o.a. BOVAG en NRK). 

Tags:

‘Natuurlijk hadden we liever gezien dat zowel de Omgevingswet als het DSO/Omgevingsloket er totaal anders uit zouden gaan zien’, vindt Derk Jan Meijer, Beleidssecretaris Ruimtelijke Ontwikkeling van Metaalunie. ‘Dat is helaas niet de realiteit omdat er veel verschillende partijen zijn met vaak totaal verschillende wensen en eisen. Maar ik denk dat Metaalunie, als onderdeel van een branchebrede lobby, voor haar leden een heel mooi lobbysucces bereikt heeft. Er moet wel de komende maanden nog hard worden gewerkt aan de verdere uitwerking van het DSO, om de Omgevingswet een goede start te geven. Het DSO moet niet alleen technisch gereed zijn, maar ook gebruiksvriendelijk. Zodat een ondernemer weet waar hij aan toe is en wat de regels zijn, waar hij mee te maken heeft.’

26 wetten

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *