Economisch herstel productiesector zet flink door

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

Het ging ook in december opwaarts met onze economie. Dit blijkt uit de Purchasing Managers’ Index (PMI) van 53,1 (november: 51,9). Dit is het hoogste niveau in eenentwintig maanden, een duidelijke verbetering van de omstandigheden. (een waarde van 50.0 wijst op een stabiele economische situatie).

De opwaartse trend wordt volgens prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven veroorzaakt door de sterk verbeterde orderportefeuilles van bedrijven als gevolg van buitenlands zowel als binnenlands vraagherstel. ‘Dit herstel wordt in de hand gewerkt door verkoopprijzen, die als gevolg van de sterke concurrentie, nog steeds dalen. Hogere ordervolumes vertalen zich in hogere productievolumes en hogere inkoopvolumes voor grondstoffen. Deze hogere inkoopvolumes leiden op hun beurt weer tot stijgende inkoopprijzen, die echter nog niet in de verkoopprijzen kunnen worden doorberekend’, aldus Van Weele.

Werkgelegenheid

‘Verlaging van de arbeidskosten en verhoging van de arbeidsproductiviteit blijven daarom voor bedrijven een must, hetgeen de verder afkalvende werkgelegenheid in de industrie verklaart (de werkgelegenheidsindex noteerde in december 47.3). Al met al lijkt het economische herstel voor bedrijven door te zetten. Ontslagen werknemers zullen nog wat langer moeten wachten. Toename van arbeidsplaatsen is op dit moment niet aan de orde en zal nog wel even duren.’ Van Weele ziet in dit alles de reden om het rapportcijfer te verhogen van 5,5 in november naar een 6- afgelopen december.

Nieuwe orders

Het aantal ontvangen nieuwe orders was voor de zesde keer op rij groter en nam meer toe dan vorige maand. Opnieuw was de buitenlandse vraag hiervoor de belangrijkste reden. De productie nam voor de zesde opeenvolgende maand toe en deze forse groei was vergelijkbaar met november. De bedrijven kochten meer grondstoffen in, waardoor de hoeveelheid ingekocht materiaal in het hoogste tempo in twee jaar toenam. Dit was echter niet voldoende om de geslonken voorraden aan te vullen en de voorraad ingekocht materiaal daalde dan ook aanzienlijk.

Zowel de achterstanden in de productie als de werkgelegenheid daalden in december opnieuw, wat erop wijst dat de bedrijven te maken hadden met overcapaciteit. De afname van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk was echter gering en de daling van de werkgelegenheid was de kleinste sinds september 2008.

De andere metaalgerelateerde branches laten een wisselend beeld zien. Zie ook de Metaalgroothandel, de Plaatbewerkers en de Verspaners.

 

Meer PMI: NEVI