CPB optimistischer over economisch herstel

Met de veelbelovende resultaten van de verschillende coronavaccins kijkt het Centraal Planbureau (CPB) optimistischer naar de toekomst betreft de Nederlandse economie. In de basisraming, die ervan uitgaat dat Nederland en andere Europese landen het coronavirus in de eerste helft van volgend jaar onder controle hebben, groeit de economie in 2021 met bijna drie procent, na een krimp van ruim vier procent in 2020. 

CPB optimistischer over economisch herstel
Foto: CPB

Volgens de novemberraming van het CPB loopt de werkloosheid op tot boven de zes procent in 2021. Vooral jongeren, werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp’ers worden geraakt. De economische groeicijfers zijn voor 2020 iets hoger en voor 2021 iets lager dan in de raming die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Dat komt respectievelijk door het onverwachts sterkere herstel in het derde kwartaal en door de tweede coronagolf.

Pieter Hasekamp, directeur CPB: ‘De tweede coronagolf leidt niet tot een wezenlijk ander economisch beeld voor 2021. Wel zijn bepaalde sectoren, zoals de horeca, de cultuursector en het toerisme opnieuw zwaar getroffen door nieuwe contactbeperkingen. Het generieke steunbeleid (NOW, TOZO) vanuit de overheid ademt mee met de economische ontwikkeling. Vanuit het perspectief van economische stabilisatie is er dan ook geen aanleiding om de ingezette afbouw van dat steunbeleid te heroverwegen. Wel kunnen er andere redenen zijn om getroffen sectoren tegemoet te komen; dergelijke steun is bij voorkeur tijdelijk en gericht.’

Kerncijfers Nederlandse economie

Kerncijfers in procenten201920202021
Bbp1,7-4,22,8
Werkloosheid3,44,16,1
Koopkracht1,02,21,0
Begrotingstekort overheid (%bbp)1,7-6,1-4,6
Schuldquote (%bbp)48,756,759,0

De ontwikkeling van de pandemie is zeer bepalend voor de vooruitzichten op herstel. Om die onzekerheid recht te doen, is ook een ‘start-stop-scenario’ opgenomen, waarin nieuwe coronagolven volgen en vaccins onvoldoende beschikbaar of werkzaam zijn. In zo’n scenario krimpt de economie in 2021 met een kleine één procent en loopt de werkloosheid op tot meer dan acht procent eind 2021.

De corona-recessie drukt de loonstijging in 2021 en daarmee de toename van de koopkracht. De cao-loonstijging valt terug van 2,5 procent in 2020 naar 1,4 procent in 2021. Door lastenverlichting is toch nog sprake van een koopkrachtstijging, van één procent, al is die lager dan de 2,2 procent in 2020. In deze statische koopkrachtcijfers is niet meegenomen dat ontslagen en weggevallen omzet van zelfstandigen voor een groot aantal mensen een sterk inkomensverlies veroorzaken en dat de overheid een deel van de loonkosten heeft overgenomen.

Het overheidstekort loopt volgend jaar terug door het economisch herstel en door het aflopen van steunmaatregelen halverwege volgend jaar. Het geraamde tekort is 4,6 procent bbp in 2021, 1,5 procent bbp minder dan in 2020. De stijging van de schuldquote vlakt hierdoor beduidend af. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *