Comeback van de smid

Het Nederlands Gilde van Kunst-, sier- en restauratiesmeden (NGK) heeft sinds dit jaar weer een officiële opleiding voor smid. De opleiding vindt plaats in de botterwerf te Huizen onder auspiciën van de Koninklijke Metaalunie.

De NGK financiert de organisatie van de opleiding en de opleiding van de docenten en de praktijkbegeleiders op dit moment volledig.

In de jaren zestig werd de laatste opleiding tot smid opgeheven. ‘Verwacht werd dat het ambacht zou verdwijnen’, stelt Nico Wijnands, Metaalunie branchemanager voor het NGK.

Smeedwerk blijft

‘Het idee was dat andere metaalbewerkingen het zouden overnemen. Maar dat is niet zo. Er zal altijd vraag blijven bestaan naar smeedwerk , zowel door particulieren als door de overheid en het bedrijfsleven. Het vak smid maakt met zo’n 250 smeden die in Nederland hun brood verdienen met dit vak zelfs een comeback. En daarmee groeide ook de behoefte aan een gedegen opleiding tot smid. Vandaar dat wij, samen met het ROC in Flevoland, Restauratie Opleidingsprojecten en Kenteq het initiatief tot deze opleiding hebben genomen.’

BBL-opleiding tot smid

De BBL-opleiding op niveau 2 en 3 tot smid maakt deel uit van de reguliere opleiding tot metaalbewerker. ‘Leerlingen kunnen binnen die opleiding kiezen voor het vak smid en volgen dan gedurende het schooljaar 10 dagen praktijkles op de smederij van de Botterwerf‘, vertelt Wijnands. ‘De botterwerf heeft zes vuren beschikbaar voor de leerlingen en iedere leerling heeft zijn of haar eigen vuur. Per jaar zullen wij maximaal twaalf leerlingen opleiden.’

De keuze voor dit beperkte aantal is weloverwogen gemaakt. ‘Met dit aantal kunnen leerlingen er vrijwel zeker van zijn dat zij in dit vakgebied ook direct werk vinden.’ De leerlingen komen uit heel Nederland. ‘Het afgelopen jaar hadden wij leerlingen van ROC’s in Tiel, Midden-Nederland, Nieuwegein, Leusden en Flevoland. Nu de resultaten zo positief zijn hebben ook het Zadkine in Rotterdam en het ROC in Leiden grote interesse.’

Wie de opleiding met goed gevolg afsluit, is in staat de basis gildeproef af te leggen. ‘Dit is een officiële erkenning voor het verkregen vakmanschap’, legt Wijnands uit. ‘Na het volgen van een vervolgopleiding, die eveneens bij de Botterwerf wordt gegeven, is men in staat tot het afleggen van de gildeproef voor gevorderden.’ Een gildeproef voor meestersmid is in ontwikkeling.

Nederlands Gilde van Kunst-, sier- en restauratiesmeden (NGK)