Cao-onderhandelingen Metaalbewerkingsbedrijf muurvast

De extra ingelaste overlegronde voor de cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek) heeft geen resultaat opgeleverd.

Cao-onderhandelingen Metaalbewerkingsbedrijf muurvast

‘Deze sector heeft kennelijk behoefte aan stakingen en andere acties.’ Onderhandelaar Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen zegt het met ongeloof in z’n stem. ‘Eigenlijk ben ik verbijsterd hoe de werkgevers in de Metaal en Techniek géén visie hebben op de eigen bedrijfstak. Zojuist boorden ze het cao-onderhandelingstraject de prut in. Een goede afspraak over reële arbeidsvoorwaarden zónder heisa en rumoer is kennelijk te simpel voor ze.’

Een van de punten waar beide partijen geen overeenstemming over kunnen bereiken is het loon. Werkgevers hebben voorgesteld de maandlonen in een nieuwe cao met een looptijd van twaalf maanden, te verhogen met 42,50 euro per maand in plaats van een percentage over alle lonen. Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT: ‘Hiermee gaan met name jongeren er meer op vooruit, wat goed is voor de aantrekkelijkheid van de sector. Kijkend naar de laatste cao is er daarmee sprake van een goede loonsverhoging van gemiddeld 2,8 procent per jaar in de periode 2019-2022. Zelfs met de impact van de coronapandemie op bedrijven zijn de lonen meer dan gemiddeld verhoogd.’

De vakbonden vinden dit echter niet genoeg en hebben het loonbod van 42,50 euro per maand van de werkgevers afgewezen.

Volgens Zijlstra rest er nu geen alternatief meer dan de werkgevers met een ultimatum te confronteren. ‘Daarmee zetten we echt een dikke streep onder de dingen die wij van belang vinden voor de werknemers én de sector als zodanig. Wij hebben namelijk terdege een mening over het aantrekkelijk houden van de branche. Als werkgevers daar niet adequaat op reageren dan kan ook deze grote sector in dit land rekenen op acties. Net als de Metalektro onlangs, net als de Metaal en Techniek bij de vorige cao-onderhandelingen in 2019.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *