Arbeidsinspectie keurt nieuwe Verbetercheck Lasrook goed

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

De nieuwe Verbetercheck Lasrook is op 30 december 2009 goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Deze digitale test laat, zonder metingen op locatie, werkgevers en medewerkers in de metaalbranches zien of wordt voldaan aan de nieuwe grenswaarde lasrook.

Vanaf 1 april 2010 mag de maximale blootstelling aan lasrook niet meer zijn dan 1 mg per m3, een forse daling ten opzichte van de huidige grenswaarde van 3,5 mg. ‘Maar werkgevers hoeven niet meteen hun portemonnee te trekken, ‘zegt Ir. Daan Huizer van IndusTox Consult. Huizers onderzoek vormt de basis van de nieuwe Verbetercheck die is ontwikkeld in opdracht van ‘5xbeter, Werken is gezond‘.

‘Je moet alle zeilen bijzetten om die nieuwe grenswaarde te halen’, legt Huizer uit. ‘Maar alle zeilen bijzetten wil niet zeggen: ga naar de winkel en koop alle typen beheersmaatregelen die er zijn. Uit het onderzoek blijkt juist dat er nog veel winst is te behalen door de vaak reeds aanwezige middelen beter in te zetten en te gebruiken.’

Praktijk

‘De nieuwe Verbetercheck is gebaseerd op ruim 1.500 metingen uit de praktijk. Waar de vorige Verbetercheck gebaseerd was op de beperkte meetgegevens die op dat moment voorhanden waren en op aannames, hebben we nu meer informatie tot onze beschikking. Daardoor hebben we goed onderscheid kunnen maken tussen de verschillende factoren die invloed hebben op de lasrookconcentratie.’

Doordat er zoveel metingen zijn gedaan, is de Arbeidsinspectie ook in staat geweest de nieuwe Verbetercheck snel goed te keuren. Huizer: ‘Was de Verbetercheck voorheen een instrument dat de lasrookconcentratie inschatte, nu is het een instrument dat de lasrookconcentratie berekent. Er bestaat meer keuzevrijheid voor de gebruiker en er wordt meer aandacht besteed aan het juiste gebruik van beheersmaatregelen.’

Bescherming tegen zware metalen in lasrook

Toch betekent dit niet dat de nieuwe Verbetercheck veel ingewikkelder is geworden. Tot op zekere hoogte is de check juist vereenvoudigd. ‘In de vorige Verbetercheck werd er verschil gemaakt tussen de verschillende legeringen om lassers te beschermen tegen schadelijke metalen. Dat is niet langer nodig. Wanneer een bedrijf de nieuwe Verbetercheck Lasrook volgt, is de lasser ook meteen beschermd tegen schadelijke zware metalen in lasrook. Daarmee is de nieuwe Verbetercheck eenvoudiger geworden: er zijn minder uitzonderingen op de regel.’ Ook de lasser kan zelf eenvoudig checken of hij veilig en gezond werkt.

De nieuwe Verbetercheck is vanaf het eind van het eerste kwartaal van 2010 te raadplegen op www.5xbeter.nl.