Standhouder Midden in de Maak: Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is de grootse Nederlandse ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. De ruim 14.000 aangesloten leden bieden werk aan zo’n 170.000 werknemers en realiseren een gezamenlijke omzet van ruim 30 miljard euro. De dienstverlening van Metaalunie is afgestemd op de behoeften, bedrijfsgrootte en thematiek van een MKB-maakbedrijf in het algemeen en op die van een specifieke ondernemer in het bijzonder. Metaalunie is thuis in sectoren als machine- en apparatenbouw, metaalwaren, elektronica, engineering, las- en constructiewerk, gietwerk, jachtbouw, landbouwmechanisatie, onderhoud, handel en service en nog veel meer.

Vanaf het moment dat het coronavirus heel Nederland in zijn greep kreeg, konden de Metaalunieleden blijven rekenen op de dienstverlening van Metaalunie. Weliswaar niet meer vanuit het hoofdkantoor in Nieuwegein, maar wel op het gebruikelijke niveau. Dit betekende dat de medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis werkten en de bezetting op het hoofdkantoor in Nieuwegein gereduceerd werd. De Ledenadviseurs bleven via het normale telefoonnummer bereikbaar. De buitendienstadviseurs werd gevraagd creatief te zijn in het onderhouden van contacten met leden, bijvoorbeeld via telefoon of Skype. Als een lid toch graag de adviseurs in persoon wilde ontmoeten, bleef dat in overleg mogelijk onder de voorwaarde dat de richtlijnen van de Rijksoverheid werden nageleefd. En zo werd een andere manier van werken binnen no time gerealiseerd, dat is wat leden verwachtten van Metaalunie. Ze zijn immers zelf ook gewend mee te veren met en in te spelen op allerlei nieuwe ontwikkelingen.

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven hun bedrijfsmodellen (en dus verdienmodellen) tegen het licht gehouden. Wat kon niet meer en hoe kon het anders? Mkb-maakondernemers gingen de uitdagingen aan en droegen daarmee ook bij aan het oplossen van de door de gezondheidscrisis ontstane problemen. Zij deden dat vanuit de maatschappelijke betrokkenheid die zo kenmerkend is voor de Metaalunie achterban. Vaak wordt daarbij een beroep gedaan op de deskundigheid van de medewerkers van Metaalunie.

Metaalunieleden kunnen namelijk met vragen op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bestuursrechtelijk, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied terecht bij Metaalunie Ledenservice. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om zaken als algemene voorwaarden, salarisberekeningen, ontslagvraagstukken en bedrijfsopvolging. In tien districten van Metaalunie zijn buitendienst medewerkers het eerste aanspreekpunt. Natuurlijk staat ook de deur van het hoofdkantoor altijd open.

Website

Op een speciale webpagina (www.metaalunie.nl/corona) is veel informatie terug te vinden en zijn bronnen te raadplegen over zaken die met (de gevolgen van) het virus voor Metaalunieleden te maken hebben.

Lobby

De Metaalunie beleidsmedewerkers en Metaalunie voorzitter Fried Kaanen voeren, samen met MKB-Nederland    een extra actieve lobby richting de overheid  om te zorgen dat de lidbedrijven zoveel mogelijk zonder economische schade de komende tijd doorkomen. Ondernemersvriendelijke coronamaatregelen op sociaal-, fiscaal- en economisch gebied moeten daarbij helpen

Extra ledenvoordelen

Metaalunie geeft toegang tot kortingen en gunstige tarieven voor onder andere arbozorg, incasso, cursussen & trainingen, verzekeringen, verbeteren van bedrijfsvoering en rechtsbijstand. Er is ook korting op brandstof, bedrijfskleding en pakketverzending.

Metaalunie en ‘Midden in de maak’

In de komende periode is out of the box denken cruciaal. Daarom steunt Metaalunie het initiatief van de eerste virtuele beurs ‘Midden in de Maak’. Het is een initiatief dat helemaal past in deze bijzondere tijd. Niet kijkend naar wat niet meer kan, maar vooral de kansen zien van wat wel nog mogelijk is. Het oude niet helemaal loslaten, maar combineren of zelfs integreren in nieuwe mogelijkheden. The best of both worlds. Niet bij de pakken neerzitten, maar een ander beursconcept ontwikkelen. Tijdens de beurs geeft Metaalunie voorlichting over haar dienstverlening en kunt u zich als bezoeker uitgebreid laten informeren over de voordelen die het lidmaatschap van Metaalunie biedt.

www.metaalunie.nl

logo

Gesponsord door:
Koninklijke Metaalunie
Beurs:
Midden in de Maak