Nieuwe technologieën behapbaar voor metaalbedrijven

Teqnow is door Koninklijke Metaalunie gestart in 2014 met als doel om nieuwe technologieën behapbaar te maken voor het mkb metaal. ‘We merkten in 2013 dat een grote groep bedrijven nieuwe technologieën wel signaleerden, maar deze onvoldoende wisten uit te nutten en goed neer te zetten binnen de productieorganisatie.’

Rard Metz, programmamanager bij Teqnow.

‘Ons doel is de ondernemers te informeren en terzijde te staan zodat zij in staat zijn om hun concurrentiepositie te verbeteren. Daarom zijn al onze activiteiten gericht op onderwerpen die bij de achterban actueel zijn of actueel zouden moeten zijn. In principe richten we ons daarom op bedrijven die kennis hebben genomen van nieuwe technologie en op zoek zijn hoe ze dit het beste kunnen toepassen in hun bedrijf. Meestal zijn de bedrijven klein tot ongeveer 25, 30 medewerkers.’

Rard Metz is programmamanager bij Teqnow en is dan ook trots dat recent het duizendste bedrijf zich heeft aangemeld bij Teqnow. ‘Daarnaast hebben in 2021 krap 1.600 personen op één of andere wijze deelgenomen aan een Teqnow-activiteit.’ Het lijkt er op dat de activiteiten van Teqnow zijn omarmd door de maakindustrie.

Inzicht

‘We bieden programma’s aan waarbij de ondernemer inzicht krijgt in wat de nieuwe technologie is, wat het voor zijn bedrijf kan betekenen, welke mogelijkheden deze bieden en hoe het bij kan dragen aan het verdienmodel. Kijk naar bijvoorbeeld 3D-printen. Lang niet voor elk bedrijf interessant ondanks dat sommigen pretenderen dat het onbegrensde mogelijkheden biedt. Dat is natuurlijk onzin. Er kan veel wat eerst niet kon, maar er zijn ook beperkingen. Deze keer is gekozen voor de volgende aanpak: om bedrijven hier meer inzicht in te bieden houden we dan voorlichtingsbijeenkomsten waar we in een inleiding de diverse technieken van het metaalprinten behandelen. We hebben van te voren de deelnemers uitgenodigd om een product of tekening mee te nemen. Die worden dan tijdens de bijeenkomst in kleine groepjes behandeld zodat  we dan in de praktijk kunnen bespreken hoe dit wel of niet met zo’n productietechniek kan worden aangepakt en of dit zinvol is.  Op die manier wordt op een eerlijke wijze duidelijk gemaakt wat deze alternatieve productietechniek voor het bedrijf kan bieden.’

Op maat

‘We bieden kennisaanbod op maat van de ondernemers. Zoals ook voor de technologie robotisering. Hiervoor hebben we een publicatie met daarin een  acht stappenplan waarbij een ondernemers stapsgewijze wordt meegenomen in het denkproces dat nodig is om tot een goede aankoop en voor het bedrijf effectieve implementatie te komen van een robot die past binnen het bedrijf. Aanvullend kunnen ze via de website via de robot atlas op zoek naar de juiste leveranciers voor hun toepassing. Om dit goed te kunnen presenteren hebben we de robotleveranciers benaderd om de gegevens te kunnen weergeven. Hiermee hebben we de Atlas voor industriële robotisering ontwikkeld waar een zo volledig mogelijk, industriebreed overzicht is te vinden van alle partijen die robotsystemen aanbieden. Hiermee kan de ondernemer gericht zoeken naar de juiste robot. Dit is een groot onderdeel van het totale aanbod wat we hier mee doen.’

Diepte

Teqnow heeft inmiddels zes uitgaven gepubliceerd, organiseert met regelmaat webinars en houdt bijeenkomsten, workshops en cursussen. ‘Als ondernemers dieper in de materie willen, samen met collega’s, zijn er masterclasses waar dan een bepaald thema wordt uitgediept. Hiervoor krijgen ze ook huiswerkopdrachten mee die dan in de praktijk weer worden behandeld.’

Samenwerking

‘Bij sommige nieuwe technieken werken we samen met TNO. We pakken dan een item op samen met het bedrijfsleven en ontwikkelen dan een programma van aanpak. Zo zijn we nu bezig met het in kaart brengen van alles wat te maken heeft met onderhoud op afstand binnen de productie. Inclusief de mogelijkheden van de toepassing van augmented reality. Dit gaan we dan weer heel praktisch toepasbaar maken voor de metaalindustrie. Dit is overigens niet gratis. Hiervoor vragen we wel een bijdrage van deelnemende bedrijven. Maar ook Metaalunie betaalt hieraan mee. Een andere nieuwe toepassing van digitalisering in het ontwerpproces is model based definition. Een complete 3D-tekeningset  inclusief alle specificaties die maar op één plek staat (in de cloud) en dus de enkele bron is van alle informatie van het te produceren product. Hiermee kan je 3D-modellen binnen 3D CAD-software om individuele componenten en productassemblages definiëren. Als laatste nieuwe technologie zijn we gestart met alles omtrent waterstof. De toepassingen in het bedrijf en de marktkansen brengen we nu in kaart.’

‘Bij alle ontwikkelde programma’s van de nieuwe technologieën is het uitgangspunt dat het snel, slim, flexibel en praktisch toe te passen moet zijn. Daar zijn ondernemers bij gebaat,’ aldus Metz.

www.teqnow.nl / www.teqnow.nl/teqlogs