De Specialist: Te veel regels?

Foto van: Paul Hartgers
Geschreven door Paul Hartgers

Een klacht die je steeds vaker hoort is dat er te veel regels voor ondernemers zijn. Ondernemers voelen zich beperkt door een groot aantal “rigide”  regeltjes. Mooie voorbeelden van tegenstrijdige regels zijn er volop. Toch wil ik hier een paar kanttekeningen bij zetten.

Tags:

Een van de zaken waarin de EU uitblinkt, is het hebben van een consistent aantal productrichtlijnen, de CE-markering. En hoewel daarover wel geklaagd wordt, vinden de meeste bedrijven het ergens toch wel fijn. Immers alle regels zijn eenduidig en voor iedereen in de EU geldig. Dat is goed merkbaar als je naar buiten de EU gaat exporteren. Vaak is het helemaal niet duidelijk aan welke regels een product dan moet voldoen. Binnen de EU is dat goed geregeld.

Er zijn veel mensen die kritiek hebben op bepaalde richtlijnen of normen. En soms is dat ook terecht. Richtlijnen worden dan ook regelmatig herzien en bij deze aanpassingen luistert ‘de EU’ naar de markt. Zo wordt op dit moment de Machinerichtlijn aangepast en er zijn al veel inspraakrondes geweest waarin marktpartijen (meestal de brancheverenigingen zoals in Nederland de Metaalunie) hebben meegepraat. Dus het verwijt dat “Brussel” iedereen allerlei “onpraktische regels opdringt” is zeker niet waar. Alle regels worden bepaald door afgevaardigde van de lidstaten en/of marktpartijen.

Leuk wordt het als we naar buiten de EU kijken. Er is enorm veel kritiek op “Brussel” en dan vooral op de vermeende bemoeizucht van Brussel.

Brexit

Het VK is onder andere om deze reden uit de EU gestapt (de Brexit). Echt grappig is het dan als je ziet dat de Britse regering de CE-markering 1 op 1 gekopieerd heeft. Het argument voor de Brexit was dat de Britten alles zelf wilde bepalen. Hoe nu dan? Nog grappiger wordt het als je weet dat de Russische Federatie onze CE-richtlijn ook geheel gekopieerd heeft en van een eigen logo heeft voorzien.

Kortom, we zien heel veel kritiek voor de bühne, terwijl ondertussen iedereen maar wat blij is met de duidelijkheid die CE biedt. Het valt me verder op dat juist degenen die de meeste kritiek op de ‘regeltjes’  hebben, helemaal niet op de hoogte zijn van deze regels. Ze roepen maar wat op basis van wat ze ergens gehoord of gelezen hebben. Maar inhoudelijke kritiek is dat niet. Vaak gaat het om een volkomen verkeerde interpretatie van de wetgeving en ageren ze daar tegen. Dat helpt niet echt.

Is alle kritiek dan onterecht? Nee, zeker niet! Ten eerste vind ik dat je als burger en ondernemer altijd kritisch op regelgeving moet zijn. Maar dan wel op basis van argumenten. En er zijn zoals genoemd genoeg inspraakmogelijkheden. Door inhoudelijke kritiek kunnen de regels steeds beter worden. Je ziet dat bij CE de richtlijnen doorlopend verbeterd worden en daardoor steeds beter en duidelijker worden.

Een ander terecht punt van kritiek gaat niet over de regels zelf, maar over de handhaving ervan. En dan is er vaak zeer terechte kritiek. Via mijn klanten zie ik toch regelmatig dat officiële instanties en Notified Bodies regels te zwaar interpreteren of zelfs helemaal verkeerd interpreteren. Regelmatig moeten de juristen van brancheverenigingen bezwaren indienen tegen volkomen onterechte boetes. Er zijn zeker veel goede inspecteurs die goed en zeer belangrijk werk doen, maar helaas komt onkunde en machtsmisbruik ook onder inspecties voor.

Kritisch

Dus is de kritiek op de regelgeving in de EU terecht? Meestal zie ik dat de regels zelf geen problemen geven, maar het is vaak de praktische uitvoering of handhaving die problemen geeft. Om goed te kunnen ondernemen, moet je de regels wel kennen. Hiervoor is veel ondersteuning te vinden bij de eigen brancheorganisatie. Daarnaast zul je inspecties en certificerende instellingen altijd kritisch moeten volgen. Ook zij kunnen fouten maken en dan is het van belang om als ondernemer weerwoord te hebben. Ook hiervoor bieden de meeste brancheorganisaties ondersteuning.

Ten slotte nog dit. Als u werkelijk toch vindt dat uw onderneming door regelgeving in de EU beperkt wordt, adviseer ik u naar bijvoorbeeld Rusland te gaan met uw onderneming. Daar zijn zeer weinig regels, dus dat moet toch een prettig ondernemersklimaat zijn. Uiteraard moet u dan niet klagen als andere mensen u benadelen, want ook daar zijn ten slotte geen regels voor. Zolang u maar de sterkste blijft, kunt u lekker doen wat u wilt. Veel succes!

Paul Hartgers is technologie-adviseur bij PKM advies metaal.
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *