2,5 miljard voor behoud Brainport Eindhoven

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

Het Nederlandse kabinet investeert 2,5 miljard euro in een sterk ondernemingsklimaat voor microchipsector Brainport Eindhoven. Het initiatief, genaamd ‘Project Beethoven’, richt zich op het aanpakken van tekorten op het gebied van personeel, ruimte en energie in de regio Brainport Eindhoven.

Foto: Brainport Eindhoven

Door deze investeringen wil Nederland zijn positie als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de microchipsector en zijn toeleveranciers behouden en versterken. Het pakket omvat investeringen in onderwijs, kennis en de ruimtelijke infrastructuur.

Focus op talentontwikkeling

Een van de kernpunten van het investeringsplan is de focus op talentontwikkeling. Het kabinet zal tot en met 2030 450 miljoen euro investeren, met een structurele toewijzing van jaarlijks tachtig miljoen euro in de opvolgende jaren. Het doel is om snel meer technisch geschoold personeel aan te trekken en op te leiden, zowel door het werven en toelaten van meer studenten als door omscholingstrajecten voor werkenden. Dit initiatief richt zich op het aanboren van al het beschikbare talent en zal samenwerking vereisen tussen onderwijsinstellingen en de microchipsector in vier regio’s, waaronder Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven.

Infrastructuurverbeteringen en woningbouw

Naast investeringen in talentontwikkeling, zal een aanzienlijk deel van de fondsen worden besteed aan infrastructuurverbeteringen en woningbouw in de Brainportregio. Het kabinet en de regio hebben besloten tot substantiële investeringen in infrastructuur, zoals uitbreidingen van het station Eindhoven en verbeteringen aan de wegen en het stroomnetwerk. Bovendien zullen er plannen worden gemaakt voor de bouw van bijna 20.000 extra woningen tot en met 2030, bovenop de eerder overeengekomen 45.000 woningen in de regionale woondeal.

Reactie FME

‘Het is belangrijk dat het kabinet een strategische zet doet op het geopolitieke schaakbord, door te investeren in de Nederlandse semicon-industrie. Het kwartje lijkt te zijn gevallen dat er nu werk gemaakt moet worden van het vestigingsklimaat en het opleiden van talent,’ aldus Theo Henrar, voorzitter FME.

Tegelijkertijd is een eenmalige push volgens Henrar niet het antwoord voor het structurele probleem van het verslechterende investeringsklimaat. ‘Dit is een mooie investering, maar een kleiner deel van de complexe puzzel voor een sterke economie. De onderhandelende partijen aan de formatietafel zullen deze eerste stap nu om moeten zetten in strategisch langetermijnbeleid.’

Een groot deel van het geld voor de investering wordt gevonden in het Groeifonds. Henrar: ‘Het geld uit het Groeifonds is bedoeld voor innovatie en het verdienvermogen van ons land in de toekomst. In die zin is het ook nu goed besteed, maar het uitlokken van R&D-investeringen in Nederland vraagt vooral om voorspelbaar en stabiel beleid. Daar ligt een grote opdracht bij het volgend kabinet. Het vestigingsklimaat is aangemerkt als één van de belangrijkste onderwerpen voor een nieuw kabinet, hopelijk voegen de onderhandelaars ook de daad bij het woord.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *