Trap niet in deze robotvalkuilen: 7 robotzonden

Foto van: Jur De Dalie
Geplaatst door Jur De Dalie

Made in NL en Centraal Beheer zetten in hun whitepaper zeven valkuilen op een rij voor maakbedrijven die investeren in robotisering. Want voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor de aanschaf van een robot. Door niet alleen naar de voordelen te kijken, maar juist ook de risico’s vooraf in kaart te brengen, kun […]

Made in NL en Centraal Beheer zetten in hun whitepaper zeven valkuilen op een rij voor maakbedrijven die investeren in robotisering. Want voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor de aanschaf van een robot. Door niet alleen naar de voordelen te kijken, maar juist ook de risico’s vooraf in kaart te brengen, kun je veel leed voorkomen.

1. Tegenvallend rendement

Als concurrenten er een aanschaffen, is de verleiding groot om er óók mee aan de slag te gaan. Toch komt het geregeld voor dat het rendement tegenvalt. Zorg dat je vóór aanschaf goed zicht krijgt op het rendement en op de mate waarin een robot daadwerkelijk bijdraagt aan optimalisatie van je productieproces. Laat je vooraf goed adviseren en ga zo mogelijk langs bij referentiebedrijven om na te gaan hoe zíj het hebben aangepakt. Leveranciers bieden vaak testmogelijkheden, zodat je kunt proefdraaien en gerichter kunt onderzoeken wat een robot kan betekenen voor jouw specifieke productieproces.

2. De organisatie is niet klaar

Een robot inpassen in je productieproces is geen plug and play. Benader robotisering niet puur vanuit de technologie, maar ook vanuit je organisatie. Wees je ervan bewust dat robotisering gepaard gaat met het bijscholen van personeel en het overwinnen van weerstand. Organiseer daarom al vroeg bijeenkomsten waarin je dieper ingaat op de komst van de robot(s) en wat dat op zowel de korte als de (middel)lange termijn betekent. Denk ook na over welke mensen geschikt zijn om zich te laten bij- of omscholen (bijvoorbeeld robotprogrammeur). Of over hoe je op de huidige krappe arbeidsmarkt de juiste mensen gaat werven.

3. Privacyschending

Robots gaan steeds meer ‘om zich heen’ kijken: sensoren en camera’s genereren enorme hoeveelheden meetgegevens en beelden. Die toenemende ‘omgevingsintelligentie’ kan nadelig uitpakken voor medewerkers: wat gebeurt er met de data die je over hén verzamelt? In het allerslechtste scenario komen die data op straat te liggen. Er is nog weinig wet- en regelgeving op dit vlak. Voorkom dat dataverzameling tot weerstand leidt door gegevens nadrukkelijk alléén voor scholingsdoeleinden te gebruiken. Zorg daarnaast voor een goed beveiligd netwerk, zodat data de fabrieksmuren niet zomaar verlaten.

4. Eentonig werk

Processen, taken en verantwoordelijkheden veranderen met de introductie van een robot. Veel productiemedewerkers zien hun werk veranderen: meer dan voorheen worden ze een operator, wiens voornaamste taak is het proces te bewaken en de kwaliteit te controleren. Die andere rol, met meer routinematig, repeterend werk, kan leiden tot onderbelasting, concentratieverlies en meer fouten. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende uitdaging blijven vinden in hun werk. Maak daarom actief werk van taakroulatie, zodat mensen beter bij de les blijven.

5. Te hoge kosten

Naast de kosten van de aanschaf van hard- en software, heb je te maken met de kosten voor onderhoud van de robotlijn en met de opleidings- en omscholingskosten van je medewerkers. Ook gaat de introductie doorgaans gepaard met het flink op de schop nemen van de organisatie van je productieproces. Bezint eer ge begint dus. Probeer vóóraf goed in te schatten met welke bijkomende kosten een robot allemaal gepaard gaat. Ook goed om te realiseren: de kosten voor de software liggen vaak beduidend hoger dan de kosten van de hardware.

6. Fysiek letsel

Robots komen steeds vaker uit hun veiligheidskooi. Daarmee nemen ook de risico’s toe, zeker nu robots in de toekomst naar verwachting steeds vaker autonoom door de fabrieksruimte zullen gaan bewegen. Bedenk vooraf hoe je ervoor zorgt dat jouw medewerkers veilig kunnen samenwerken met de robots en zo fysiek letsel voorkomen. Maak veiligheid hét uitgangspunt in het ontwerp van een robotlijn. Zorg daarnaast voor heldere werkinstructies en duidelijke veiligheidsprotocollen én voor adequate training voor mensen die direct met robots (samen)werken: hoe om te gaan met robots en met noodsituaties? Ook is het belangrijk om goed na te denken over veiligheidswaarborgen, zoals een adequaat stopmechanisme.

7. Cybercrime

Met de digitalisering ontstaat het gevaar dat een robot gehackt of ‘gegijzeld’ wordt. Je zult dus moeten voorkomen dat onbevoegden en criminelen je bedrijfsnetwerk kunnen bereiken en met je robot(s) aan de haal kunnen gaan. Maak een goed beveiligd, gesloten bedrijfsnetwerk. Laat je systemen vervolgens regelmatig controleren door een ‘ethische hacker’. Daarnaast is het verstandig om vóóraf na te denken over noodprocedures, zoals back-upprogrammatuur. Gevaar is alleen dat je deze by-pass-oplossing al snel ook regulier inzet om zo meer te kunnen produceren. Zeker als het een volwaardig alternatief is van de robot. Zoek de noodprocedure daarom (ook) buiten de deur. Maak bijvoorbeeld nu al afspraken met partners in de branche die jouw productie kunnen overnemen.

Klik hier voor de volledige whitepaper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *