Wereldwijd economisch herstel steeds verder geremd

Geopolitieke onrust, ongebreidelde inflatie en stijgende grondstoffenprijzen zorgen ervoor dat het wereldwijd economische herstel steeds verder wordt geremd. Terwijl de centrale banken worstelen om de situatie te beheersen, neemt de vrees voor een nieuwe stagflatieperiode toe, die wordt gekenmerkt door lage groei en hoge inflatie.

Wereldwijd economisch herstel steeds verder geremd

Dat blijkt uit de Economic Outlook juli 2022 van kredietverzekeraar Atradius, waarin zij de wereldwijde macro-economische vooruitzichten en risico’s voor de handel onder de loep neemt.

Wereldwijde economische prestaties

Economische verstoringen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en lockdowns in steden en havens in China, leiden tot een nieuwe reeks negatieve schokken voor de wereldeconomie. Inflatie stijgt tot hoogtes die al decennia niet zijn waargenomen, waardoor de reële inkomens van huishoudens onder druk komen te staan en de groei van consumentenbestedingen afneemt. Dit, samen met een versnelde monetaire verkrapping, zet de economische groei in 2022 en 2023 onvermijdelijk verder onder druk.

De verwachting is dat de wereldwijde bbp-groei dit jaar zal vertragen tot 3,1 procent en in 2023 tot 3,0 procent.

Wereldwijde handelsprestaties

De groei van de wereldhandel staat onder druk door lagere wereldwijde groei, samen met een verergering van knelpunten in de internationale toeleveringsketens, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en het Chinese zero-covid-beleid. Atradius verwacht dat de groei van de wereldhandel vertraagt tot ongeveer vier procent per jaar in 2022 en in 2023. Voor 2022 betekent dit een groeivermindering van 1-2 procent ten opzichte van de prognose van begin dit jaar.

Inflatie

Al voor de Russische invasie in Oekraïne hadden verstoringen in de toeleveringsketens een prijsopdrijvend effect. De oorlog zorgde voor een extra impuls en stuwde de inflatie op tot een niveau dat al minstens tien jaar niet was gezien.

Atradius verwacht nog steeds dat de inflatie de komende achttien maanden weer zal dalen, zij het niet zo snel als eerder gedacht. De terugkeer van inflatie naar een normaler niveau gaat gepaard met veel onzekerheid. Het doorwerken van energie- en grondstoffenprijsstijgingen in de andere inflatiecomponenten, en periode waarover energie- en grondstoffenprijzen hoog blijven, zijn onzekere elementen.

Nederlandse economie

Ook de Nederlandse economie heeft last van de oorlog in Oekraïne en de stijging van energieprijzen. De bbp-groei vertraagt naar verwachting naar 3,1 procent in 2022 en 1,7 procent in 2023. De exportgroei valt dit jaar terug door aanhoudende knelpunten in toeleveringsketens.

De inflatie wordt vooral gedreven door energieprijzen, maar verbreedt zich de laatste maanden ook naar andere bestedingscategorieën, zoals voedingsmiddelen, industriële goederen en diensten. Atradius voorziet in 2022 een inflatie van 8,9 procent, het hoogste percentage sinds eind jaren zeventig. De koopkracht van consumenten staat hierdoor op korte termijn onder druk. Verwachting is wel dat de inflatie in 2023 sterk terugloopt. De arbeidsmarkt is nog altijd zeer krap. Het werkloosheidspercentage bevindt zich dit jaar op het laagste niveau sinds 2001. De groei van de werkgelegenheid vlakt in 2023 wel af, maar de arbeidsmarkt blijft krap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.