Vergroening goed voor productiviteit

Essentra Components laat weten dat de recente overstap naar duurzame productie niet alleen een positieve invloed heeft gehad op de CO2-voetafdruk, maar ook op de productiviteit en efficiëntie van het bedrijf. De installatie van nieuwe elektrische spuitgietmachines is een van de grootste drijvende factoren geweest achter de productiviteitsstijging. Twee van de nieuwe machines draaien sinds hun installatie met een OEE-score (Overall Equipment Effectiveness) tussen 70% en 80%. De machines die ze onlangs hebben vervangen, hadden op hun hoogtepunt een gemiddelde OEE-score van slechts 45% over de hele linie.

Naast de verbeterde OEE-scores zijn de draaiuren toegenomen met 50 procent. Een van de vorige machines had 2142 stilstanduren en slechts 700 draaiuren; met de nieuwere machines zijn deze cijfers omgekeerd, met meer dan 2447 draaiuren en slechts 420 stilstanduren (gemeten terwijl ze 24 uur per dag draaiden tussen 1 januari en 2 mei 2021).

Alle negen benchmarks die tijdens het hele elektrische machineprogramma werden gemeten – waaronder efficiëntie, productiviteit, energiekosten, productiesnelheid en materiaalverspilling – zijn verbeterd.

Naast de implementatie van elektrische machines heeft Essentra de samenstelling van zijn LDPE-assortiment aangepast, zodat het nu tot 40 procent post-consumer gerecyclede kunststoffen bevat. Vanaf de start was het de ambitie om klanten te helpen hun duurzaamheidsscore te verbeteren en hun CO2-voetafdruk te verkleinen zonder hun infrastructuur volledig te hoeven vernieuwen.

De introductie van postindustrieel recyclaat heeft Essentra echter niet alleen geholpen om zijn milieukwalificaties te verbeteren, maar ook om zijn scope 3 koolstofemissies te verlagen. Volgens directeur strategie en fusies en overnames Richard Sederman overtreffen de resultaten van de omschakeling ruimschoots de aanvankelijke investeringen en verwachtingen: ‘We waren ons ervan bewust dat het doorvoeren van een belangrijke verandering een even grote investering zou vergen, maar we wisten niet hoe snel we de voordelen in het bedrijf zouden terugzien.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.