SUBLIMOTION-process® bij Dameco Plating; De allerbeste reinigbare oppervlaktetopografie, 100% milieuvriendelijk

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

Binnen het Centrum voor Verduurzamen, waar Dameco Plating onderdeel van is, heeft sustainability en maatschappelijk verantwoord ondernemen alle aandacht. In combinatie met de specifieke klantvraag naar sublimeren als oppervlakteafwerking, hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in een volledig nieuwe, innovatieve en milieuvriendelijke productielijn op basis van SUBLIMOTION-process® van Phibo Industries. Het resultaat stemt tot nu meer dan tevreden: we hebben onze effectiviteit, productiviteit en kwaliteit naar een nog hoger niveau getild en ons klantenportfolio is uitgebreid door deze ‘nieuwe’ optie’ binnen ons aanbod aan oppervlaktebehandelingstechnieken.

Automatisering en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden in de toekomststrategie van Dameco Plating. Zo gebruiken we op onze beitsafdeling minder milieubelastende beitsmiddelen. “Een nog beter alternatief voor het beitsen is sublimeren en dan bedoel ik over de volle breedte: duurzaamheid, veiligheid en technische kwaliteit”, aldus Willem Schoormans, Proceseigenaar bij Dameco Plating.

SUBLIMOTION-process®

SUBLIMOTION-process® is een oppervlaktebehandeling die ijzervervuiling, lasverkleuring, vetten en andere contaminaties op rvs en aluminium onderdelen verwijdert. Concreet behelst het ‘sublimeren’ het projecteren van een suspensie – bestaande uit minuscule (inerte) minerale deeltjes- op het oppervlak volgens welbepaalde parameters. Het resultaat toont zich als een egaal, hoogwaardig oppervlak met een satijnglans. Onder de microscoop is een zuiver, licht glooiend oppervlak zichtbaar waaraan deeltjes en micro-organismen zich moeilijk kunnen hechten. Het resultaat: een betere reinigbaarheid en corrosieweerstand. In vergelijking met beitsen brengt sublimeren bovendien ook minder milieutechnische voorwaarden en kosten met zich mee.

Flexibele SUBLIMOTION-process® productielijn

In een relatief kort tijdsbestek hebben we een volledige SUBLIMOTION-process® productiehal gerealiseerd met verschillende oplossingen van Phibo Industries: een performante Mistral handprocescabine voor het sublimeren van kleinere rvs onderdelen en een procesinstallatie gerobotiseerd én manueel kan sublimeren. Dit alles met het oog op meer productiviteit, kwaliteitsborging en flexibiliteit.

Procesborging & tijdswinst

Willem Schoormans vult aan. “De robot helpt om onze proceskwaliteit te borgen. Hij werkt efficiënter en consistenter”, gaat Willem verder. “Terwijl de robot werkt, kan de medewerker een kwaliteitscontrole uitvoeren op stukken en programmeren. Nog wat concreter: met hetzelfde team hebben we de productiviteit én kwaliteit verhoogd. Dit versnelde voor ons het beslissingsproces om deze oplossing in huis te halen. Nog een geweldig voordeel: na het programmeren volstaat een druk op de knop. Is er een aanpassing nodig dan voer je deze simpelweg door in een bestaand programma. Komt er later nog een bestelling voor dit product? Dan kunnen we hetzelfde programma opnieuw gebruiken. Dit levert enorm veel tijdswinst op.”

Complexe onderdelen

“Naast het aantal -een eenmalige batch van meerdere identieke onderdelen, maar evengoed één stuk dat meermaals terugkomt over verschillende maanden of jaren heen- spelen ook de aard, grootte en complexiteit van het stuk een rol wat betreft tijdswinst”. Complexe onderdelen vragen meer programmatietijd, maar de finale tijdswinst in het sublimeren dankzij de hogere efficiëntie en de nauwkeurigheid van de robot is evenredig. In het algemeen is het al vanaf een tiental stuks interessant om te programmeren en gerobotiseerd te behandelen. Bovendien zetten we met onze vaste automatiseringspartner CNC Solutions verder in op het versnellen van programmatiewerk voor onze klanten. Deze ontwikkelingen zullen bovendien compatibel zijn met de operationele installaties, zoals bij Dameco Plating.” Aldus Pieter Haers van Phibo Industries.

Samenwerking tussen kennispartners

Voor de implementatie van SUBLIMOTION-process® werd er op hoog niveau kennis uitgewisseld en samengewerkt tussen Dameco Plating en Phibo Industries. Zo leverde Phibo het proces en de procesinstallaties en voorzagen zij ook in de projectbegeleiding bij de verschillende faseringen, de installatieopbouw en de proces- en programmatieopleiding.

Willem Schoormans: “SUBLIMOTION-process® was compleet nieuw voor ons. Gelukkig beschikt Phibo Industries over de nodige ervaring in de machinebouw en zijn ze bekend met de processen en programmatie. Ondertussen beschikken ze ook over de nodige referenties bij uiteenlopende bedrijven. Samen met hun partner CNC Solutions brachten zij ons de kennis bij om de technologie juist te integreren in onze productie. Dameco Plating kent natuurlijk al geen ander onze eigen klanten en producten. We gaven daarom zelf aan welke flexibiliteit er voor ons nodig is. We hebben klantspecifiek werken hoog in het vaandel staan. Zo helpen we namelijk onze klanten en onszelf vooruit.”

Daan Sweegers. Directeur Dameco Plating B.V.

“Het Centrum voor Verduurzamen wil vooruit, voorop in de markt. Dat is wat onze klanten ook willen. Dat geldt ook voor een intensieve samenwerking om te komen tot het allerbeste resultaat: samenwerken met gezonde, betrouwbare bedrijven die dit eveneens willen en een geborgde kwaliteit kunnen bieden, zoals wij. SUBLIMOTION-process® past perfect in dat plaatje. De volgende automatisatiestappen op de sublimeerafdeling liggen ondertussen al vast, met onder meer een verhuizing naar een nieuwe -op maat ingerichte- hal waar we volledig automatisch gaan beladen.”