Sterke daling koperprijzen

Casper Burgering zei het al vaker in zijn columns: de koperprijs wordt gezien als een indicator van economische activiteit. Dat blijkt nu tijdens de coronacrisis maar weer eens. Nu op veel plekken de productie stil valt, daalt de koperprijs hard.

Het vertrouwen in de kopermarkt is laag. De vraag naar koper wordt uiteraard lager wanneer er mondiaal minder productie is. In het kader van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China schreef Burgering eerder dat ondanks de politieke situatie, de vooruitzichten voor de kopermarkt wel gunstig bleven. Daarvoor noemde hij drie redenen, namelijk: de slinkende aanvoer van koperertsen, de schaarste van kopererts en de groeiende vraag naar koper.

Die groeiende vraag naar koper is nu echter weggevallen, wat terug te zien is in de koperprijzen. Vorige week (week 12) daalde de koperprijs van maandag op vrijdag met 6,8 procent. Gekeken naar het verschil tussen 1 januari en afgelopen vrijdag 20 maart is er zelfs een daling van 21,5 procent te bespeuren.

LME

LME heeft bekend gemaakt dat zij tijdelijk over gaat op een volledig elektronische prijsstelling op maandag 23 maart 2020. Hierbij worden de prijzen berekend op basis van de elektronische marktactiviteit op LMEselect. De ringhandel wordt opgeschort totdat de omstandigheden met betrekking tot het coronavirus genormaliseerd zijn.