Staalprijzen langzaam in de lift

In de meeste Europese landen is het nog volop vakantie en draait de economie dus wat langzamer. Toch zijn er wel positieve ontwikkelingen te melden. Zo herstelt de autoproductie in Duitsland, Frankrijk en Italië zich beter dan eerder verwacht werd. Dat staat in het Noviostaal Staaljournaal van augustus 2020.

Staalprijzen langzaam in de lift
Foto: Tata Steel

Uit Scandinavië kwamen berichten dat de economie zelfs na de vakantietijd in juli weer aangetrokken is tot bijna hetzelfde niveau van vóór de coronacrisis. In Azië trekt vooral China de aandacht. De economie is door de centrale overheid middels subsidies enorm gestimuleerd, waardoor grotere projecten eerder gestart zijn dan gepland en bestaande, door het coronavirus vertraagde, bouwactiviteiten weer sneller opgepakt konden worden. Gevolg is dat het staalverbruik in korte tijd gigantisch toegenomen is en China van netto-staalexporteur een netto-importeur werd.

Stijging prijzen Azië

Ook India laat een fors hoger staalverbruik zien sinds de coronamaatregelen versoepeld werden. Door die gestegen vraag hebben de Chinese en Indiase staalfabrieken veel meer ijzererts en schroot opgekocht, waardoor de dagprijzen voor deze grondstoffen fors gestegen zijn. Zo bereikte ijzererts een prijs van ruim 120 dollar per ton, daar waar het niveau enkele maanden geleden nog ruim onder de 100 dollar lag. Daarmee werd dus het fabriceren van staal fors duurder en als gevolg daarvan stegen vooral in Azië staalprijzen aanzienlijk. Vanwege de hogere prijzen werd de Aziatische markt een interessante exportmarkt voor veel staalfabrieken, zoals Turkse en zelfs Europese producenten.

In Europa zelf nam de importdruk van staal behoorlijk af, overigens mede ook door de invoerbeperkende maatregelen, die de Europese Commissie aan het begin van dit kwartaal versterkt ingevoerd heeft. Een bijkomend voordeel wellicht voor de EU-fabrieken is, dat de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro snel veranderde. De dollar werd in verhouding tot de euro in een relatief korte tijd veel zwakker. Veel grondstoffen worden nog steeds verhandeld in dollars, dus een verslechterende wisselkoers heeft onmiddellijk effect op de kostprijs van staal.  Omgerekend naar euro betekent dat hogere productiekosten.

De EU-fabrieken worstelen al met enorm slechte financiële resultaten en zullen dus alles in het werk stellen om hogere prijzen te implementeren. Geholpen door de lage druk van importmateriaal hebben enkele fabrieken al verhogingen van veertig tot zestig euro per ton aangekondigd. Lag de basisdagprijs voor warmgewalste rollen in het tweede kwartaal nog tussen 410 en 430 euro, ligt deze op dit moment al twintig tot dertig euro hoger en streven de producenten naar 450 tot 460 euro.

Laagste in de wereld

Een fabriek kondigde onlangs nog aan voor levering in het vierde kwartaal een basisprijs te willen hebben, die begint met een vijf. Of het ervan gaat komen blijft speculeren. Feit is dat de Europese prijzen nog steeds de laagste in de wereld zijn. Feit is ook, dat op basis van de huidige niveaus fabrieken in de rode cijfers blijven of zelfs nog meer komen vanwege hogere grondstofprijzen. Daarnaast melden diverse fabrieken hun orderboeken al tot eind oktober gevuld te hebben. Levertijden worden daardoor langer en dus is het niet onlogisch dat men de gelegenheid aangrijpt om hoe dan ook hogere prijsniveaus te bereiken. Zelfs kunnen ze daarbij ook nog geholpen worden door een tweetal andere aspecten.

Ten eerste namelijk kan ook in de Zuid-Europese landen het economisch herstel voorspoediger gaan dan men voorspeld heeft, waardoor de materiaalbehoefte groter zal worden. Ten tweede loopt er een onderzoek van de Europese Commissie naar een mogelijke fraudezaak bij de import van verzinkt materiaal uit China. Wellicht is er sinds 2017 bij de inklaring van dit product gemarchandeerd met artikelcode nummers, onder andere via aangepaste materiaalanalyses, waardoor het nagenoeg zonder importheffing de Europese markt binnengebracht kon worden. Dit onderzoek zou ook traders en andere importerende ondernemingen kunnen afschrikken, waardoor men wellicht meer binnen de EU zelf gaat bestellen.

Samengevat kan worden gezegd, dat voor een prijsstijging alle signalen op groen staan en gaat Noviostaal ervan uit, dat ze in de komende maanden met hogere staalprijzen te maken zullen krijgen.

Noviostaal geeft per 12 augustus 2020 de volgende indicatie voor de circa fabrieks-staalprijzen voor coils en kwartoplaat in euro per ton:

  • Warmgewalste coils: 425 – 435
  • Koudgewalste coils: 510 – 525
  • Sendzimir verz. coils: 525 – 545
  • Kwartoplaat: 505 – 515

Deze maand stijgen de prijzen voor bijna alle soorten. De stijging loopt van 10 euro per ton voor Koudgewalste coils voor Warmgewalste coils en Kwartoplaat. Sendzimir verzinkte coils blijft gelijk ten opzichte van de staalprijzen in juli 2020.

Noviostaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *