Smart Industrie missie bij onze Oosterburen

Bent u actief op het gebied van Smart Industry of Waterstof? En wilt u de samenwerking aangaan of versterken met Duitse koplopers in jouw veld? Neem dan deel aan de economische missie naar de Duitse deelstaat Beieren van FME op 11 en 12 juli.

Smart Industrie missie bij onze Oosterburen

Deze missie wordt geleid door Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Theo Henrar, zakelijk missieleider (voorzitter FME en Smart Industry).

Innovatie en samenwerking

Nederland en Duitsland delen grote gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie en de digitalisering van de industrie. Innovatie en internationale samenwerking zijn daarbij de sleutel om deze moeilijke uitdagingen aan te gaan. Vooral in het economisch zwaartepunt Beieren wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. De gedeelde noodzaak voor samenwerking biedt de komende jaren enorme kansen voor Nederlandse bedrijven.

Op het gebied van Smart Industry richt de missie zich specifiek op de Nederlandse machinebouwers, system integrators en de softwareleveranciers voor de ontwikkeling van machine- en hightech-equipment van de toekomst.

Voor groene waterstof richt de missie zich op productie (elektrolysetechnologie, met name PEM en Alkaline) en infrastructuur (voor opslag en transport).

Programmaonderdelen

FME biedt een maatwerkprogramma aan voor deelnemende bedrijven. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

  • Seminars
  • Bedrijfs- en projectbezoeken
  • Netwerkevenementen
  • Handelsdiner
  • Individuele, gerichte matchmaking met Duitse partijen
  • Lokale ondersteuning vanuit het consulaat-generaal in München
  • Lokaal vervoer

Deelname

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen bovenstaande opzet en inhoudelijke focus. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom geen automatische toelating tot de missie.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Voor lokaal vervoer wordt gezorgd.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, FME, de Nederlandse ambassade in Berlijn en het Nederlands consulaat-generaal in München.

Aanmelden voor de missie kan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *