PME verhoogt pensioenen voor het eerst in jaren

Het pensioenfonds voor mensen in de metaal- en technologische industrie (PME) heeft de pensioenen voor het eerst sinds 2008 verhoogt. Zo’n 600.000 gepensioneerden krijgen er vanaf volgende maand 1,29 procent bij.

Pensioen metaalbewerkers niet verlaagd in 2021

PME verhoogt alle pensioenen, ook die van mensen die nog niet met pensioen zijn, per 1 juli 2022 met 1,29%. De verhoging is volgens de organisatie een inhaalslag voor de gemiste verhoging die PME op 1 januari 2022 onder de toen geldende regels nog niet kon geven.

Huidige inflatie niet meegerekend

Voor de indexatie kijkt PME naar de gemiddelde stijging van de prijzen in de periode van juli 2020 tot juli 2021. In die periode was dat 1,29%. De in de afgelopen maanden sterk gestegen inflatie, is in deze cijfers dus nog niet verwerkt. Eind van dit jaar bekijkt PME of op 1 januari 2023 een nieuwe verhoging mogelijk is. Daarbij geldt als maatstaf de prijsstijging in de periode juli 2021 tot juli 2022. Of, en zo ja in welke mate, een verhoging dan opnieuw mogelijk is, hangt af van de financiële positie eind oktober 2022.

“We hebben eerder gezegd niets liever te doen dan de pensioenen verhogen, zodra dit verantwoord kan. Vanaf 1 juli mag het, kan het, en doen we het dus ook. Het werd de hoogste tijd. Tegelijkertijd weten we dat deze kleine verhoging een druppel op de gloeiende plaat is voor onze gepensioneerden, die de torenhoge inflatie iedere dag in hun portemonnee voelen. Ik hoop daarom van harte dat over een half jaar een nieuwe verhoging mogelijk is. Maar beloven kan ik dat nog niet, zeker niet gezien de onzekere situatie in de wereld”, becommentarieert Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur.

Versoepeling van de regels

In Nederlandse media wordt gesuggereerd dat andere pensioenfondsen mogelijk snel zullen zorgen. Het zou vooral aan verspoelde wetgeving per 1 juli te danken zijn dat de fondsen hiertoe over kunnen gaan. Tot dan is een aanpassing van de pensioenen aan de inflatie alleen mogelijk  als de dekkingsgraad over de laatste maanden 110 procent was. Dit percentage is per 1 juli verlaagt naar 105 procent. PME kende eind mei een dekkingsgraad van ruim 107%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties (1)