Overheid en Tata Steel maken afspraken over CO2-reductie en overlast

Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave, zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu en overlast voor de omgeving. Samen met Rijksoverheid heeft Tata Steel afspraken gemaakt (Expression of Principles) over de CO2-reductie van het staalbedrijf. Tata Steel Nederland heeft in overleg met EZK in de afgelopen periode haar plannen voor CO2-reductie verder aangescherpt.

Stofwerkzaamheden bij Tata Steel (Foto: Tata Steel)

Tata Steel heeft de ambitie om in 2030 5 Mton CO2-reductie op jaarbasis te realiseren. Dit gaat een flinke stap verder dan de proportionele bijdrage van Tata Steel aan het Klimaatakkoord. De voornemens van Tata Steel Nederland voor CO2-reductie zijn ambitieus en passen binnen de doelen van het Klimaatakkoord om te sturen op kostenefficiënte CO2-reductie. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de CO2-reductieplannen niet kunnen worden gehaald zonder dat aan enkele belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Daarom zet het kabinet zich in om knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en vergunningverlening die noodzakelijk zijn voor de CO2-reductie weg te nemen. Ook denkt de Rijksoverheid mee over mogelijkheden om de nodige investeringen financieel mogelijk te maken met de bestaande fondsen, zowel nationaal als Europees.

Naast CO2-reductie, moeten ook publieke zorgen voor gezondheid, milieuhinder en overlast voor de omgeving geadresseerd worden. Ook deze aspecten vormen een belangrijk onderdeel van de Expression of Principles, en moeten in de komende periode nog verder worden geconcretiseerd. Tata Steel Nederland gaat 300 miljoen euro investeren conform de Roadmap+. Tata Steel heeft aangegeven dat ze de komende periode verder in dialoog gaat met de omgeving over de zorgen op het gebied van milieu, gezondheid en overlast.

Op dat gebied is nog aardig wat werk aan de winkel. Zo is Tata Steel met regelmaat in het nieuws vanwege de overlast die omwonenden ervaren, met name op het gebied van de fijnstof die vrijkomt bij de verbrandingsprocessen en de zogenaamde ‘grafietregens’. Ook ontstond veel ophef toen ons land onlangs bedekt was met een laag witte sneeuw, maar deze laag in de omgeving van de hoogovens zwart kleurde.

Meest recent in het nieuws is de overtreding van milieuregels bij het lozen van kwik in het riool zonder vergunning door Tata Steel. De Volkskrant meldt dat Tata Steel illegaal kwik loost, in hogere concentraties dan toegestaan zou zijn met een vergunning. Dat zou blijken uit een waarschuwingsbrief van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hierin staat ook dat Tata Steel onvoldoende onderneemt voor de reductie van de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Er zou bij slechts 17 van de 213 ’emissiepunten’ actie zijn ondernomen om de uitstoot te reduceren. Het staalbedrijf heeft dus nog een lange weg te bewandelen om de gestelde ambities waar te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *