Ondernemersorganisaties binden strijd met stagediscriminatie aan

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met onder andere minister Dijkgraaf (OCW), universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties een manifest ondertekend om stagediscriminatie in het hoger onderwijs tegen te gaan. Recent onderzoek wees uit dat stagediscriminatie dagelijkse kost is en vaak onbewust gebeurt.  Sensibilisering is dan ook onderdeel van het strijdplan. 

Unieke campagne in zoektocht Twentse stageplaatsen

Een student met een migratieachtergrond voor wie geen plek is bij een stagebedrijf, terwijl een medestudent zonder migratieachtergrond daar wél wordt aangenomen. Of een student die wordt afgewezen voor een stage nadat ze had verteld over haar niet-heteroseksuele achtergrond. “Het zijn twee voorbeelden van stagediscriminatie, waarvan uit onderzoek blijkt dat het in het hoger onderwijs dagelijkse praktijk is”, klinkt het bij MKB-Nederland.  ‘Vanuit werkgeverskant vinden we het ontzettend belangrijk om dit probleem aan te pakken en dat kunnen we alleen samen doen’, aldus Jacco Vonhof, voorzitter van de werkgeversorganisatie.

Onbewust en onbedoeld

Vonhof wees bij de ondertekening van het manifest in Amsterdam  onder meer op de grote emotionele impact van discriminatie of vermoedens daarvan op studenten. ‘Het is slecht voor het zelfvertrouwen, vergroot de kans op studievertraging en het vroegtijdig afbreken van de studie en zorgt ook voor een moeilijkere start op de arbeidsmarkt. En dat gun je niemand.’

Volgens de ondernemersorganisaties zijn er ook onder werkgevers ‘rotte appels’ die bewust groepen jongeren uitsluiten. Maar veel vaker zou het echter onbedoeld gebeuren en kiezen werkgevers onbewust zonder nadenken steeds weer voor de kandidaat die op het eerste gezicht het beste bij hen lijkt te passen.

Sensibilisering en opvolging

Vonhof: ‘Het gaat dus vooral óók om bewustwording. Ga bij jezelf na of jij als werkgever wellicht onbewust steeds dezelfde keuzes maakt. Verder gaan wij nog meer inzetten op het belang van diversiteit en inclusie en meer aandacht daarvoor bij stages, werving en selectie. Want mensen verdienen dezelfde kansen en zeker op deze krappe arbeidsmarkt hebben wij iedereen nodig.

De ondertekenaars overleggen regelmatig over de concrete uitwerking van het manifest, de voortgang en de impact. In dat overleg kunnen ze gezamenlijk besluiten tot aanvullende maatregelen en wijzigingen in het manifest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.