Nevi PMI: Grootste groei in 22 maanden

De Nevi PMI van november is uitgekomen op 54.4 en markeert daarmee de grootste verbetering van de bedrijfsomstandigheden sinds januari 2019. De productie groeide sneller dan vorige maand, opgestuwd door de grootste toename van de nieuwe orders sinds december 2018. De nieuwe orders uit het buitenland namen aanzienlijk toe en deze toename was voor de vierde maand op rij groter dan de maand ervoor.

Nevi PMI: Grootste groei in 22 maanden
De nieuwe orders uit het buitenland namen sterk toe.

Deze ontwikkelingen leidden tot de eerste banengroei sinds februari, zij het bescheiden en vaak ingevuld door tijdelijke krachten. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk bleef afnemen, maar deze afname was de kleinste in acht maanden.

De inkoopactiviteiten namen in de grootste mate toe sinds augustus en de levertijden zagen de grootste verlenging sinds mei. De voorraad ingekochte materialen groeide voor de eerste keer sinds april en de voorraad gereed product daalde verder.

De inkoopprijzen stegen in de grootste mate sinds januari en de verkooprijsinflatie was de grootste sinds april. Tot slot steeg de toekomstige productie index naar het hoogste niveau in twee jaar.

Optimisme dankzij vaccins

Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO: ‘De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie wijst op een veel optimistischer stemming dan een maand geleden. Ondanks de gedeeltelijke lockdowns die een aantal Europese landen eind oktober hebben aangekondigd, zijn de nieuwe exportorders verder toegenomen. Ook binnen Nederland nam de vraag in november flink toe, vooral naar kapitaalgoederen. Het lijkt erop dat sommige ondernemers investeringen die zij vanwege de pandemie hadden uitgesteld nu alsnog doorzetten na het goede nieuws over vaccins, wat resulteert in meer vraag naar machines.’

‘Hoewel Europa een nieuwe recessie in glijdt, zijn er goede redenen om voorzichtig optimistisch te zijn. Uit testresultaten blijkt dat verscheidene vaccins veel effectiever zijn dan veel deskundigen hadden verwacht. Goede vaccins zijn essentieel voor krachtig economisch herstel in 2021. Daarnaast groeit de Duitse industrie stevig door, terwijl Frankrijk het moeilijk heeft. Het Duitse herstel is deels te danken aan een oplevende export naar China, waar de industriële productie gestaag doorgroeit. Duitsland importeert op zijn beurt veel industriële producten uit Nederland.’

Stijgende vraag

Swart: ‘Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis nam de werkgelegenheid in de industrie toe, zij het in geringe mate. Vooral producenten van kapitaalgoederen namen extra mensen aan. Er is meer capaciteit nodig om de stijgende vraag aan te kunnen, maar er zijn ook ondernemers die alvast personeel aannemen ter voorbereiding op verder herstel. Ondernemers zien duidelijk licht aan het eind van de tunnel. De deelindicator voor de verwachtingen van de productie over twaalf maanden schoot omhoog van 62,0 naar 71,0, de hoogste stand sinds twee jaar. Het plotseling opverende vertrouwen in de economie is waarschijnlijk het gevolg van het nieuws over vaccins.’

‘Op korte termijn zorgt ook de brexit voor extra activiteit. Sommige ondernemingen kopen extra voorraad vanwege het aflopen van de transitieperiode aan het eind van dit jaar. Hoe de handelsrelatie tussen de Britten en het Europese vasteland er volgend jaar precies uit komt te zien, is nog steeds onduidelijk. Voorheen hamsterden veel industriële bedrijven voor elke belangrijke brexit-deadline veel extra voorraad. Gezien het feit dat de prijzen van grondstoffen en industriële goederen nu al stijgen, wat duidt op duidelijk toenemende vraag, en industriële ondernemers toch al langer moeten wachten op materialen en onderdelen, lijkt het waarschijnlijk dat de druk op toeleveringsketens tegen het eind van het jaar verder toeneemt.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *