Nevi PMI: Afname in nieuwe orders remt groei productie

De Nevi PMI® daalde van 57.8 in mei naar 55.9 in juni. De groei van de productie was het laagst sinds november 2020 en de toename van de nieuwe orders was het kleinst in twintig maanden. De inkoop nam fors toe, zij het minder dan in mei. De voorraad ingekochte materialen groeide voor de twintigste maand op rij. De voorraad gereed product nam in de grootste mate toe sinds het begin van dit onderzoek.

Nevi PMI: Afname in nieuwe orders remt groei productie

De toename van de levertijden was het kleinst in twintig maanden en de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam fors toe. De banengroei was minder groot dan in mei, maar bleef aanzienlijk. De inkoopprijsinflatie was het laagst sinds begin 2021, maar bleef fors. De verkoopprijsinflatie zakte naar het laagste punt in tien maanden, maar bleef desondanks hoog. Over de productieomvang in de komende twaalf maanden waren de Nederlandse producenten positiever dan in mei.

Export neemt af

‘De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 57.8 in mei naar 55.9 in juni, wat duidt op een
verdere groeivertraging. De groei is er vooral uit bij de nieuwe exportorders, die nauwelijks nog toenamen,’ stelt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI

‘De vraag vanuit Europa, China en Rusland verzwakt. Toch groeit de Nederlandse industrie nog wel, terwijl die in Duitsland en in de eurozone lijkt af te nemen, zo blijkt uit de voorlopig inkoopmanagersindices van S&P Global. De afname wordt vermoedelijk veroorzaakt door de hoge inflatie en economische onzekerheid. Vooral Duitsland heeft last van de hoge energieprijzen, de Nederlandse industrie is daar iets minder gevoelig voor. Ook worstelt de omvangrijke Duitse autoindustrie al langer met een tekort aan chips.’

Optimisme

‘Ondanks de economische onzekerheid waren Nederlandse industriële ondernemers in juni optimistischer dan in de drie maanden ervoor, zo blijkt uit de deelindicator voor toekomstige productie. Het optimisme is nog wel minder dan het langjarig gemiddelde en wordt nog altijd getemperd door de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie.’

‘Al met al lijkt het er toch op dat de Nederlandse industrie nog wat kan groeien. De wereldwijde groeivertraging van de industrie en de heropening van Chinese fabrieken zouden eindelijk kunnen leiden tot een normalisatie van toeleveringsketens, waardoor onderdelen en materialen beter verkrijgbaar kunnen worden. De levertijden namen nog steeds toe in juni, maar wel in het laagste tempo sinds oktober 2020.’

‘Nederlandse bedrijven hebben goed gevulde orderportefeuilles. Zelfs als de vraag afzwakt, kunnen zij het daardoor nog steeds druk hebben. Niet alle bedrijven lijken echter te profiteren, want de voorraden gereed product zijn in juni bij achttien procent van de ondernemers toegenomen. In sommige gevallen werd dit veroorzaakt door logistieke problemen, maar de toename van voorraad gereed product kan ook worden veroorzaakt door geannuleerde orders.’

‘Een wereldwijde groeivertraging van de industrie en herstel van toeleveringsketens zouden kunnen zorgen voor lagere inflatie. De inkoopmanagersindex duidt erop dat inkoopprijzen in een trager tempo stijgen. De inkoopprijzenindex daalde naar het laagste punt in 17 maanden. Gas- en elektriciteitsprijzen kunnen door de oorlog nog tot 2024 hoog blijven, maar lagere prijzen voor andere grondstoffen en materialen zouden zeker helpen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.