Nedmag test gebruik waterstof door industrie

Onder leiding van DNV GL en Celsian (experts in glasproductie) is een internationaal industrieconsortium opgezet Het doel van dit programma is om samen met de industrie technologie en kennis te ontwikkelen voor bestaande industriële verhittingsprocessen om zodoende in de toekomst snel en kostenefficiënt de geleidelijke overstap van aardgas naar waterstof te kunnen maken. 

Nedmag test gebruik waterstof door industrie
Nedmag maakt gebruik van de groene waterstof van Gasunie, afkomstig van Hystock. (Foto: Gasunie)

Het consortium bestaat uit meer dan dertig private en publieke partners over de gehele waterstof waardeketen (zoals industriële eindgebruikers, technologieleveranciers, brandstofleveranciers en handelaren, gastransportbedrijven, kennisinstituten en Nederlandse overheid).

Het industrieconsortium kijkt naar hoe de nieuwe technologie kan worden geïntegreerd in industriële processen van deelnemende bedrijven. Om praktijkervaring op te doen is de eerste velddemonstratie in het vierde kwartaal van 2020 gepland op de locatie van Nedmag, waar magnesiumzout verwerkt wordt met behulp van hoge temperatuurprocessen. Eind 2020 zal naar verwachting een installatie in de fabriek kunnen draaien op waterstof verkregen uit de nabijgelegen Hystock waterstofconversie-installatie van Gasunie in Zuidwending. Echter zijn er dan nog wel hobbels te nemen. Groene waterstof is nu nog te duur en niet in grote hoeveelheden beschikbaar.

Van ambitie naar realiteit

Het industrieconsortium heeft als ambitie om binnen twee jaar nieuwe branderconcepten beschikbaar te hebben om de overstap van aardgas naar waterstof mogelijk te maken. Daarmee levert dit onderzoeksprogramma een belangrijke bouwsteen voor het uitrollen van de duurzame waterstof waardeketen. Daarbij zijn er drie belangrijke uitgangspunten. Ten eerste mag de productkwaliteit niet lijden onder de omschakeling van aardgas naar waterstof. Ten tweede mag de leveringszekerheid tijdens de transitie niet in geding komen, daarom wil men altijd terug kunnen schakelen naar aardgas. Tenslotte dient de oplossing relatief eenvoudig en kostenefficiënt ingepast te kunnen worden in bestaande installaties en te voldoen aan vigerende wetgeving op het gebied van emissies, veiligheid en energie-efficiency. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

  1. Ik ben blij dat op dit gebied overgestapt gaat
    worden van aardgas op waterstof.
    Ik hoop ook dat het reeds bestaande aardgas net omgebouwd gaat worden voor waterstof
    zodat al de cv ketels om gebouwd worden voor waterstof en het dure idee waar we nu mee bezig zijn gestopt gaat worden.