Nederlands mkb in EU-kopgroep digitalisering

Nederlandse bedrijven maken steeds meer gebruik van digitale technologieën. Ook de overheid investeert extra hierin en stimuleert bovendien Nederlanders om digitaal vaardig(er) te worden. Omdat daarnaast vast en mobiel internet van uitstekend niveau zijn, blijft Nederland in de kopgroep van EU-landen qua digitalisering. 

Nederlands mkb in EU-kopgroep digitalisering

Dat blijkt uit de jaarlijkse Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU waarop Nederland net als in 2020 vierde staat, vlak achter Denemarken, Finland en Zweden.

De DESI index 2021 rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur, het gebruik van digitale toepassingen door en online vaardigheden van de inwoners, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid zelf.

Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie ligt er volgens het rapport een stevige basis om de verschillende digitale ambities te realiseren.


Ondernemers, onderwijs en overheid slagen er samen in om Nederland aan de digitale top te houden. Het rapport laat echter ook zien dat deze positie geen gegeven is. Vandaar dat bedrijven én overheid veel extra privaat en publiek geld investeren in technologieën als quantum, kunstmatige intelligentie en fotonica. Minstens zo belangrijk is dat Nederlanders digitaal vaardig en weerbaar zijn om deze ontwikkelingen aan te kunnen. Dat vraagt om een actievere overheid bij zaken als scholing, cyberveiligheid, borgen van privacy en zorgen voor een goed werkende digitale markt. Dat krijgt steeds meer vorm bijvoorbeeld door regelgeving aan te passen aan het online tijdperk.

— Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat)

Mkb doet het beter dan Europees gemiddelde

Het Nederlandse mkb maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar gemiddeld opnieuw meer aan dan hun Europese collega’s. Inmiddels komt in het mkb gemiddeld 13% van de totale omzet uit online activiteiten. Met het integreren van technologie als big data en cloud in hun bedrijfsvoering behalen Nederlandse ondernemers binnen Europa scores die ver boven het gemiddelde liggen. Verbeteringen binnen digitaal ondernemen liggen in het toepassen van AI-technologie en in het benutten van ICT om te kunnen verduurzamen.

Ver bovengemiddeld digitaal vaardig

Ten opzichte van andere Europeanen blijven Nederlanders eveneens ver bovengemiddeld digitaal vaardig. Daarnaast stijgt het aantal beschikbare ICT-specialisten gestaag. Als het gaat om afgestudeerden in de ICT-sector, scoort Nederland beneden gemiddeld in de EU. Van alle Nederlandse afgestudeerden heeft drie procent dat gedaan in een ICT-richting, terwijl de vraag naar ICT en technisch geschoold personeel onverminderd hoog is. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *