Mkb-bedrijven ervaren spanning op de arbeidsmarkt

Er zijn beduidend meer ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) die verwachten in 2022 hun personeelsbestand uit te breiden, dan ondernemers die krimp voorzien.Tegelijkertijd hebben steeds meer ondernemers moeite met het vinden van personeel.

Mkb-bedrijven ervaren spanning op de arbeidsmarkt
Sinds de coronacrisis vinden veel sollicitatiegesprekken online plaats.

Het percentage mkb-ondernemers dat personeelstekort als belemmering ervaarde was aan het begin van het vierde kwartaal hoger dan ooit gemeten. Ook het aantal openstaande vacatures binnen het mkb bereikte aan het eind van het tweede kwartaal een recordniveau, er stonden toen ruim 187 duizend vacatures open. Dit meldt het CBS op basis van statistisch onderzoek voor het ‘Jaarbericht Staat van het mkb 2021’.

In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) voorziet meer dan 38 procent van de ondernemers een personeelstoename voor 2022, terwijl nog geen dier procent een afname verwacht. Per saldo voorziet dus bijna 35 procent een uitbreiding, een jaar eerder was dit bijna negen procent. Ook in het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) nam dit saldo toe in vergelijking met vorig jaar. Toen verwachtte per saldo ongeveer twee procent een toename van de personeelssterkte, voor 2022 is dit bijna 25 procent. Ook binnen het grootbedrijf (250 werkzame personen of meer) verwachten meer ondernemers een groter personeelsbestand. Het aantal ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven dat per saldo uitbreiding voorziet is niet alleen hoger dan vorig jaar voor 2021, maar ook hoger vergeleken met de jaren voorafgaand aan de coronacrisis.

Meer ondernemers ervaren personeelstekort

In de Conjunctuurenquête wordt elk kwartaal gevraagd welke belemmeringen ondernemers ervaren bij de productie en zakelijke activiteiten. De belemmering die de ondervraagde ondernemers aan het begin van het vierde kwartaal het meest noemden was personeelstekort, meer dan dertig procent gaf dit aan. Vanaf het tweede kwartaal van 2020 nam dit percentage door de coronacrisis flink af. Een jaar later begon dit weer op te lopen en begin oktober 2021 lag het percentage hoger dan ooit gemeten. 

Het percentage ondernemers dat met personeelstekort kampte lag aan het begin van het vierde kwartaal binnen zowel het mkb als het grootbedrijf niet eerder zo hoog. Binnen het middenbedrijf was het aantal ondernemers dat personeelstekort als belangrijkste belemmering ervaarde relatief het grootst, namelijk ruim 34 procent. Voor het grootbedrijf en het kleinbedrijf lag dit percentage respectievelijk op ongeveer 31 en 27 procent.

Voor alle bedrijfstakken lag het aantal ondernemers dat personeelstekort als belemmering meldde relatief gezien hoger binnen het middenbedrijf dan het kleinbedrijf. Ongeveer dertig procent van de industriële ondernemers in het middenbedrijf ervaarde personeelstekort als belemmering, voor het kleinbedrijf was dit ongeveer 28 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *