Milieu-impact per bedrijf berekenen

De milieu-impact van producten is voortaan snel en eenvoudig zelf in kaart te brengen met de nieuwe Self Assessment tool voor levenscyclus analyses. Mkb-bedrijven kunnen hiermee betere beslissingen maken die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie.

Milieu-impact per bedrijf berekenen
Foto: Circo

Om te verduurzamen, is het essentieel om te weten hoe de milieu impact van organisaties en producten is opgebouwd. Levenscyclusanalyses bieden hiervoor uitkomst. Maar deze zijn specialistisch, kostbaar en tijdsintensief. Dit vormt daarmee vaak een drempel voor bedrijven om aan de slag te gaan met het meten en verbeteren van hun milieu impact.

TNO, Circo en LBP | Sight bundelden hun kennis en ervaring in de nieuwe Self Assesment tool. Hiermee maken zij het gemakkelijk voor maakbedrijven, logistieke dienstverleners en reparatiebedrijven om inzicht te krijgen in hun milieu-impact. Bedrijven kunnen de tool inzetten om snel en eenvoudig een basisscreening te doen van hun producten en diensten. De tool is vrij beschikbaar voor iedereen. De kennispartners, ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM), willen zo organisaties duurzaam en circulair in beweging krijgen.

Inzicht

Van materialen, bewerkingen en distributie tot aan gebruik en einde levensfase: de tool kan één of meerdere levensfases modeleren en analyseren om inzicht te geven in de oorsprong van de milieu-impact van een product. De Self Assessment tool biedt ook de mogelijkheid om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de impact van levensduur verlenging in kaart te brengen of het verschil tussen twee productontwerpen inzichtelijk te maken.

Uniek aan de tool is dat deze transparant is over de gebruikte data en scenario’s. Zo is direct duidelijk wat er wordt berekend. Daarnaast geeft de tool de mogelijkheid om eigen data toe te voegen.

De uitkomsten geven concrete oplossingsrichtingen voor de verduurzaming van productontwerpen. Juist omdat een levenscyclusanalyse (LCA) complex is, maakt de tool gebruik van versimpelde weergaven. Dit betekent wel dat voor een preciezer inzicht het alsnog aan te bevelen is om een adviseur op het gebied van LCA’s of milieuproductverklaringen in te schakelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *