Metaalunie: mkb draagt onevenredig bij aan klimaatkosten

Koninklijke Metaalunie is negatief verrast door het persbericht van Milieudefensie waarin wordt gemeld dat onderzoek uitwijst dat de honderdduizenden ondernemers in het mkb maar liefst tachtig procent van de ODE – pot vullen van waaruit klimaatmaatregelen met SDE++ subsidie worden gefinancierd.

Metaalunie: mkb draagt onevenredig bij aan klimaatkosten

Het schokkende effect vindt zijn grondslag in het feit dat diezelfde honderdduizenden ondernemers in het mkb slechts voor twintig procent subsidies uit die pot terughalen terwijl de twaalf allergrootste CO2-emittenten maar liefst voor tachtig procent uit die pot consumeren maar de pot slechts voor een schamele twintig procent vullen.

Dat kan en mag niet de bedoeling zijn volgens Metaalunie. Zij pleit voor een rechtvaardiger verdeling omdat de financiële last voor ondernemers in het mkb anders simpelweg veel te hoog wordt. Het is datzelfde mkb dat, anders dan genoemde grootverbruikers, ook al sinds jaar en dag een wettelijke energie bespaarplicht heeft en daar bovendien sinds afgelopen jaar een informatieplicht aan toegevoegd heeft zien worden. Dat is een te zware administratieve en (nu dus ook) financiële last voor een sector die maar liefst negentig procent van ondernemend Nederland representeert met een werkgelegenheid voor miljoenen Nederlanders en daarbij slechts enkele procenten van het energieverbruik consumeert, aldus Metaalunie.

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de grootverbruikende ondernemingen niet méér uit de pot mogen halen dan dat ze er in stoppen. Duidelijk is dat die toezegging nog geen gestand wordt gedaan. Metaalunie roept de Tweede Kamer op om de minister aan zijn uitspraak te houden door de ODE-druk voor het mkb te verlagen en het ministerie van EZK wordt gevraagd om de financiële en administratieve lasten die het mkb maakt ter uitvoering van het klimaatakkoord veel meer in lijn te laten zijn met de uitstoot van CO2 door dat mkb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *