Metaalunie: Minder sterke omzetdaling derde kwartaal

Koninklijke Metaalunie geeft met een zesde onderzoek inzicht over de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal. In de eerste week van september is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd.

Metaalunie: Minder sterke omzetdaling derde kwartaal
Foto: Metaalunie

De uitkomsten van deze editie van het onderzoek zijn minder negatief dan de vorige edities. Het aantal bedrijven dat te maken heeft met omzetdaling is voor het eerst sinds het uitbreken van het virus in Nederland afgenomen. Hiermee is de verwachte omzetdaling voor het derde kwartaal van 2020 minder negatief dan men voor de zomervakantie aangaf. Daar staat tegenover dat het ziekteverzuim is toegenomen. Ook denkt een aantal bedrijven na over het afscheid nemen van vast personeel. Het aantal bedrijven dat aangeeft er vertrouwen in te hebben dat ze de crisis zal overleven, is gestabiliseerd ten opzichte van voor de zomervakantie.

Aantal bedrijven met problemen daalt

Het aantal ondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in het afgelopen halfjaar langzaam afgenomen van 86 procent in week 13 naar 71 procent nu. Andersom, het aantal bedrijven dat geen problemen ondervindt is verdubbeld ten opzichte van week 13. Van de exporterende bedrijven geeft tachtig procent aan problemen te ondervinden door de coronacrisis. Bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten, is dat maar 58 procent.

Grootste belemmeringen

In de eerste vijf edities van het onderzoek nam het aandeel van bedrijven dat omzetdaling als belemmering ervoer tot aan de zomervakantie toe tot bijna tachtig procent van de respondenten. In deze editie geeft nog zestig procent van de bedrijven aan dat de afname van de orderportefeuille een probleem is. Ten aanzien van de liquiditeitspositie geven minder ondernemers aan dat dit in de afgelopen periode een probleem geweest is. Voor de komende maanden verwachten echter weer meer ondernemers hier problemen door te ondervinden. Over de liquiditeitspositie van bedrijven wordt verderop in dit onderzoek dieper ingegaan. Het ziekteverzuim neemt toe ten opzichte van voor de zomervakantie. Mogelijke oorzaak hiervan is de wachttijd tussen de aanvraag van een coronatest en de uitslag ervan.

Omzet derde kwartaal

Voor de zomervakantie gaven de respondenten aan een omzetdaling in het derde kwartaal te verwachten van gemiddeld 22 procent. Twee maanden later is de stemming wat minder negatief en wordt een omzetdaling van gemiddeld vijftien procent ten opzichte van 2019 verwacht. Deze vijftien procent is een gewogen gemiddelde: 63 procent van de bedrijven verwacht een omzetdaling van gemiddeld 26 procent terwijl zes procent van de bedrijven een omzetstijging verwacht van gemiddeld dertien procent. De omzetdaling over het tweede kwartaal van 2020 bedroeg gemiddeld 22 procent. De sector met de grootste omzetdaling is de verspanende sector. Onder de machinebouwers zijn de meeste bedrijven waarbij de omzet is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Gezien vanuit de afzetmarkt laten de transportsector en de elektronicasector de grootste omzetdaling zien en de voedings-middelenindustrie de kleinste daling.

Welke maatregelen

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. Van NOW 1.0 heeft bijna zestig procent van de bedrijven gebruik gemaakt, van NOW 2.0 45 procent en 35 procent van de bedrijven verwacht gebruik te gaan maken van NOW 3.0. Twee andere maatregelen die veel worden genomen om de omzetafname het hoofd te bieden, zijn de afbouw van de flexibele schil en het uitstel aanvragen van betaling van belastingen. In het afgelopen halfjaar is bij een derde van de bedrijven de flexibele schil afgebouwd. Twintig procent van de respondenten verwacht dit het komende halfjaar te moeten doen. 38 procent van de respondenten heeft tot op heden gebruik gemaakt van het uitstel van betaling van belastingen. Zeven procent van de bedrijven heeft tot nu toe ontslag aangevraagd voor gemiddeld 2,8 fte vast personeel. Voor het komende halfjaar verwacht acht procent van de respondenten ontslag te moeten aanvragen voor gemiddeld 2,7 fte vast personeel. Onder hen zijn de meeste verspanende bedrijven.

Liquiditeitspositie

Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 77 procent van de deelnemers dat zij dit niet verwachten. Drie maanden geleden was dit nog 62 procent en net voor de zomervakantie 68 procent; een duidelijke verbetering. Vijftien procent van de bedrijven verwacht binnen nu en een halfjaar liquiditeitsproblemen te krijgen (was 25%), terwijl zeven procent tussen een halfjaar en een jaar liquiditeitsproblemen verwacht.

Vertrouwen

De groei van het aandeel ondernemers dat er vertrouwen in heeft de coronacrisis te overleven, is tot stilstand gekomen. Zowel direct voor als na de zomervakantie geeft 81 procent van de bedrijven aan daar veel vertrouwen in te hebben. Achttien procent twijfelt, terwijl één procent van de respondenten niet verwacht de crisis te zullen overleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *