Meer technische studenten nodig voor energietransitie

De energietransitie biedt een hoop nieuwe baanmogelijkheden. Goed nieuws in eerste instantie, ware het niet dat er al een groot tekort is aan technisch personeel. Wil Nederland stappen zetten op het gebied van verduurzaming, dan zijn hard extra mensen nodig. Nieuwe instroom van bijvoorbeeld studenten zou een oplossing kunnen bieden, maar uit onderzoek van het Financieele Dagblad blijkt juist dat het aantal studenten afneemt, waar het aantal vacatures juist oploopt.

Meer technische studenten nodig voor energietransitie

Het Financieele Dagblad heeft gekeken naar de instroomcijfers van studies die essentieel zijn voor de energietransitie op zowel hbo- als universitair niveau. Waar voor alle technische hbo-opleidingen samen een daling van het aantal inschrijvingen van 1,4 procent te zien is, is dit bij Werktuigbouwkunde negen procent en bij Elektrotechniek zeventien procent.

Bij universitaire opleidingen stemmen de cijfers niet bepaald hoopvoller. Zo mag University of Twente 23 procent minder studenten verwelkom voor de opleiding Civil Engineering en zelfs 59 procent minder bij Computer Science. Universitaire opleidingen zien het aantal techniekstudenten wel licht groeien, maar dit komt met name doordat het totaal aantal studenten groeit. Relatief gezien wordt er juist minder voor technische opleidingen gekozen.

Energietransitie in gevaar

Tegelijkertijd neemt het aantal vacatures voor ingenieurs, werktuigbouwkundigen en data-analisten juist toe. De wil tot verduurzaming leeft wel bij bedrijven, maar ze kunnen er simpelweg niet de juiste mensen voor vinden. Doekle Terpstra van Techniek Nederland vreest dat de personeelstekorten de energietransitie in gevaar zullen brengen of zelfs tot stilstand laten komen.

Belangrijkste studies voor de energietransitie zijn Elektrotechniek, Energietechniek, Werktuigbouwkunde, Sustainable Energy en Informatica/Data Science. Afgestudeerden van deze studies kunnen kiezen uit maar liefst 23.000 openstaande vacatures. In de gehele technieksector zijn meer dan 100.000 vacatures die nog naar invulling zoeken.

Oplossingen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) probeert oplossingen te bieden door meer geld te sturen naar hbo-opleidingen die momenteel tekorten ervaren. Nog voor de zomer zal het kabinet ook nieuwe plannen aandragen. Ook ontstaan er steeds meer gesubsidieerde leerwerktrajecten.

Daarnaast stelt OCW dat ook omscholing, innovatie en goede arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn om de vele openstaande vacatures in te vullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.