MAKE Center verbindt onderwijs en bedrijfsleven

Een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is noodzakelijk om in de toekomst te beschikken over voldoende en goed opgeleide vakmensen. Om dit te realiseren hebben Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland (OBM) en ROC Midden Nederland (ROCMN) een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een publiek private samenwerking. Deze samenwerking start vanaf 1 september 2020.

Foto: ROCMN

Onder de naam MAKE Center zal na de zomer op het parkeerterrein van ROCMN aan de Harmonielaan in Nieuwegein een nieuwe praktijkhal worden gebouwd waarin mbo studenten en vakmensen uit de maakindustrie samenwerken en van elkaar leren. In februari 2021 zal deze nieuwe praktijkhal haar deuren openen.

Door direct dingen in de praktijk te doen, te experimenteren en zo te ervaren leren studenten sneller. In het MAKE Center leren ze met nieuwe machines werken en zo ervaring opdoen met de technieken van morgen. De praktijklessen die hier worden gegeven en het werk bij hun werkgever sluiten op deze manier beter op elkaar aan.

MAKE zal vanuit een bedrijfscultuur opereren, de (opleidings)vraag vanuit de markt is leidend. MAKE biedt kwalificerende mbo-opleidingen aan. Er wordt al gekeken hoe en wanneer het opleidingsaanbod kan worden uitgebreid om de theoretische en de praktische leerweg samen te brengen. En om te kijken naar een betere aansluiting op  het hbo middels AD (Associate Degree) opleidingstrajecten voor havisten. In het kader van het thema ‘leven lang ontwikkelen’ zal ook het opleiden van werknemers via gekwalificeerde cursussen en trainingen steeds meer vorm krijgen.

Johan Spronk, voorzitter College van Bestuur van ROCMN: ‘ROCMN staat open voor meer samenwerking met het bedrijfsleven. Of dit nu is op het gebied van horeca of de maakindustrie. Onderwijs en bedrijven moeten meer samen optrekken om vakbekwaam personeel op te leiden en in te spelen op de vraag vanuit de markt.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

  1. Zeer goed initiatief waar wij al jaren voor strijden en binnen onze organisatie voor staan .
    We zullen als techneuten ons vak beter moeten verkopen naar onze jeugd en hen duidelijk maken dat werken met je handen een goed gevoel geeft en ook steeds beter betaald wordt