Machinebouwers verwachten omzetgroei voor 2021

Het merendeel van de machinebouwers heeft er alle vertrouwen in dat ze na een teleurstellend jaar in 2020 al in 2021 weer een nominale omzetstijging zullen realiseren.

Dit is de kernboodschap van het zevende VDMA-bliksemonderzoek naar de economische impact van de coronapandemie, waaraan 640 aangesloten bedrijven deelnamen. ‘Zestig procent van onze leden verwacht een nominale omzetstijging in 2021. De bedrijven die slechts lichte omzetverliezen of zelfs omzetstijgingen in 2020 verwachten, zijn ook optimistischer voor 2021’, analyseert VDMA hoofdeconoom Ralph Wiechers.

Er is echter nog een lange weg te gaan tot het verkoopniveau van 2019 weer wordt bereikt. ‘Alhoewel er eerste tekenen zijn van een opleving in tal van toonaangevende indicatoren. Maar dit optimisme is door de verwachtingen gedreven en daarom zeer fragiel’, waarschuwt Wiechers. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat meer dan de helft van de bedrijven een omzetverlies van tien tot dertig procent verwacht in 2020. De basis voor de groei in het volgende jaar is dan ook navenant laag.

Aanhoudende ordestagnatie

De huidige bedrijfssituatie wordt door de meeste besluitvormers in bedrijven nog steeds als “slecht” beoordeeld. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is waarschijnlijk de voortdurende daling van de orders. ‘Aan de vraagzijde meldt 45 procent van de bedrijven een merkbare daling van de orders. Vooral de machinebouwsector, met veel klanten uit de automobielindustrie, is zwaar getroffen.

De vooruitzichten aan de vraagzijde zijn de laatste tijd echter verbeterd, zij het slechts in geringe mate. Een goed kwart van de bedrijven ziet in de komende drie maanden een versoepeling van de vraagzijde komen. Medio juni was dat nog maar iets meer dan twintig procent. Het percentage bedrijven dat verwacht dat de ordersituatie verslechtert, is daarentegen gedaald en bedraagt nu slechts zestien procent (medio juni: 21 procent).

Toeleveringsketens

Ook in de toeleveringsketens is er verbetering. Inmiddels wordt slechts ruim tien procent van de bedrijven getroffen door verstoringen in hun toeleveringsketen. Een lichte versoepeling van de situatie is ook zichtbaar in het geval van andere bijzondere waardeverminderingen. ‘Toch kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat er in veel landen nog steeds reis- en verblijfsbeperkingen bestaan, evenals gezondheids- en hygiënevoorschriften, die de verkoop, de montage en vooral de serviceactiviteiten aanzienlijk blijven belemmeren’, aldus Wiechers.

De capaciteitsaanpassingen zijn nog steeds in volle gang: 68 procent van de bedrijven maakt gebruik van arbeidstijdverkorting, 62 procent heeft een inhuurstop opgelegd en zeventien procent heeft een personeelsreductie in gang gezet – inclusief een deel van het kernpersoneel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *