Maakindustrie wil innovatief werken vasthouden na corona

De pandemie heeft het innovatieklimaat in de maakindustrie weliswaar heeft gestimuleerd, maar er moet nog veel werk verzet worden om een duurzame digitale transformatie in de sector te bewerkstelligen.

Maakindustrie wil innovatief werken vasthouden na corona

Dat stelt ServiceNow naar aanleiding van The Work Survey, een onderzoek naar de impact van de pandemie op werk nu en in de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de leidinggevenden in de maakindustrie van mening is dat de regelgeving en de verschillen daarin tussen regio’s tijdens de pandemie tot uitdagingen hebben geleid. Nog eens 54 procent zegt dat het aansturen van werknemers en afdelingen die niet op afstand kunnen werken een extra belemmering vormt voor innovatie.

Een meerderheid (85%) van de leidinggevenden in de maakindustrie zegt dat zij door de pandemie opnieuw zijn gaan nadenken over de manier waarop werk wordt gedaan. Bijna negen op de tien werknemers (87%) is van mening dat hun organisatie als gevolg van de pandemie nieuwe en betere manieren van werken heeft ontwikkeld. 

De overgang naar deze innovatieve manieren van werk is wijdverspreid en snel gegaan: 85 procent van de leidinggevenden en 87 procent van de werknemers zegt dat hun organisatie sneller is overgestapt dan zij vooraf voor mogelijk hadden gehouden.

Nog een weg af te leggen

Ondanks het feit dat maakbedrijven snel innoveren, is er nog werk aan de winkel om innovatie op lange termijn in de hele sector veilig te stellen. Er is vooruitgang geboekt, maar 61 procent van de leidinggevenden in de maakindustrie zegt dat hun bedrijf nog steeds niet over een volledig geïntegreerd systeem voor het beheren van digitale workflows beschikt. 

Veel bedrijven hebben zelfs een nog grotere digitale achterstand: 94 procent van de leidinggevenden geeft aan dat ze nog steeds offline workflows hebben, waaronder functioneringsgesprekken, zakelijke contracten en het goedkeuren van andere documenten. 

Toch is men zich ervan bewust dat dingen moeten veranderen. Meer dan de helft (59%) van de leidinggevenden in de maakindustrie zegt dat alle kostenbesparingen die tijdens de pandemie zijn gerealiseerd in digitale transformatie moeten worden geïnvesteerd zodra de crisis voorbij is.

De toekomst van werk 

Leidinggevenden in de maakindustrie maken zich zorgen over een aantal zaken met betrekking tot het op afstand blijven werken. Meer dan de helft (53%) zegt zich zorgen te maken over het effect dat dit zal hebben op de levering van diensten en productvertragingen, en nog eens 52 procent is bezorgd dat offsite werken zal leiden tot minder samenwerking tussen verschillende afdelingen. Meer dan de helft (53%) vreest dat op afstand werken de termijnen voor nieuwe releases of innovaties zal verlengen. 

De overgrote meerderheid (94%) van de werknemers in de maakindustrie zegt echter dat zij voordelen hebben ondervonden van werken op afstand. De tijd die wordt bespaard door niet te hoeven reizen (54%) en een betere balans tussen werk en privé (48%) worden als belangrijkste voordelen genoemd. 

Toch hebben werknemers in de sector ook zorgen geuit over wat er nu gaat gebeuren. Meer dan de helft (54%) zegt dat de overgang naar het werkende leven na COVID-19 een grotere uitdaging zal zijn dan het omgaan met de verstoringen van hun werk aan het begin van de pandemie. 

Over het algemeen heerst in de sector verdeeldheid over de wens om de doorgevoerde veranderingen te behouden: 59 procent van de werknemers en 53 procent van de leidinggevenden zegt dat het beter en productiever is om deze nieuwe werkwijzen te handhaven als de crisis voorbij is. 

‘De digitale transformatie in de maakindustrie is de afgelopen 12 maanden enorm versneld, maar er moet nog meer gebeuren’, zegt Uwe Vieth, Senior Director bij ServiceNow. ‘De pandemie heeft de toch al onzekere wereldmarkt nog eens extra opgeschud. De snelle verschuiving naar werken op afstand en de verstoring van de toeleveringsketen hebben operationele veerkracht belangrijker gemaakt dan ooit. De focus op het digitaliseren van het werk dat gedaan moet worden – ongeacht waar – zal cruciaal zijn in het aangaan van uitdagingen, het beschermen tegen risico’s en het voldoen aan de behoeften van de klant.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *