Hoe laten we meer vrouwen voor de Metalektro kiezen?

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

In juli 2021 bereikten de sociale partners in de Metalektro een principeakkoord voor de cao Metalektro waarin een afspraak werd gemaakt om de toegang en het behoud van vrouwen binnen de sector te verbeteren. Er werd afgesproken om hier een onderzoek voor uit te voeren binnen de sector. Berenschot is gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De centrale vraag bij dit onderzoek, uitgevoerd door Berenschot, was: Wat is nodig om de toetreding en het behoud van vrouwen binnen de Metalektro te bevorderen?

Tags:
Vrouw met koptelefoon op

Er is door meer dan 750 medewerkers, leidinggevenden, HR en directie gereageerd op de vragenlijst die is uitgezet. Ook zijn er interviews gehouden. Uit alle data kwamen de volgende conclusies:

– De sector onderkent het belang van de aandacht voor het bevorderen van toetreding van vrouwen binnen de sector. Meer vrouwen zijn goed om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden maar men ziet ook toegevoegde waarde in meer vrouwen voor de sfeer op de werkvloer, verschillende inzichten en invalshoeken en het feit dat vrouwen vaak beter geschikt zijn voor bepaalde taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fijn motorische taken. Dit wil niet zeggen dat andere taken niet geschikt zijn voor vrouwen. Volgens respondenten is het werk namelijk in brede zin goed te doen voor vrouwen en is het veel minder vies en zwaar dan dat het imago van de sector doet vermoeden.

– Wel is nog steeds sprake van een mannenwereld en moet er het nodige gebeuren om meer inclusief te worden. Vrouwen hoeven hierin niet voorgetrokken te worden maar er moet wel oog zijn voor hun specifieke behoeftes.

– Het onderzoek constateert dat bij veel bedrijven de basis dus nog niet op orde is voor meer instroom en behoud van vrouwen. Er is geen sprake van onwil en vaak houdt men een situatie onbewust in stand. Ook ontbreekt het vaak aan tijd en ideeën om met het thema aan de slag te gaan.

Belangrijkste adviezen voor meer instroom

– Start door de instroom in techniekonderwijs te stimuleren; maak techniek normaal voor jongens en meisjes.

– Verbeter het imago; laat in communicatie-uitingen zien dat het werk lang niet altijd vies en zwaar is, gebruik vrouwelijke rolmodellen en bied ruimte om mee te lopen of een ‘kijkje in de keuken’ te nemen.

– Zorg voor betere wervings- en selectieprocedure; zorg dat je de doelgroep ‘raakt’ met je communicatie en maak werving neutraler om zo biassen weg te nemen.

– Zorg voor een meer inclusieve werkomgeving; besteed aandacht aan een prettige en veilige werkomgeving, denk aan kleur en planten maar ook aan gedragscodes. Laat zien dat die nageleefd worden.

– Zorg voor flexibele arbeidsvoorwaarden; bied ruimte voor flexibele werktijden of het werken in deeltijd.

Belangrijkste adviezen voor meer behoud

– Zorg voor gelijke waardering en kansen; iedereen, ongeacht geslacht, moet gelijkwaardig behandeld worden, gelijke arbeidsvoorwaarden krijgen en dezelfde kansen hebben binnen het bedrijf. Dit gaat zowel om salaris als om secundaire arbeidsvoorwaarden.

– Bied een veilige omgeving; hier geldt hetzelfde als bij de instroom maar voor behoud is de naleving van gedragscodes en het tonen van respect vooral belangrijk. Maar ook praktische afspraken zijn helpend, bijvoorbeeld de afspraak dat geen enkele vrouw ’s avonds alleen naar huis hoeft te fietsen.

– Wees oprecht geïnteresseerd; hier worden tips gegeven over elkaar beter leren kennen en begrijpen en het uitvragen en delen van behoeftes. Geef hier trainingen en voorlichting over.

– Zorg voor voldoende faciliteiten en passende arbeidsvoorwaarden (dit geldt niet alleen voor vrouwen en dit geldt ook voor de instroom); men gaf aan dat de behoeftes veranderen gedurende de verschillende levensfases, dus het is goed als er meer flexibele voorwaarden komen.

– Voorkom positieve discriminatie; ook hier geldt: het gaat om het creëren van gelijke kansen, niet om het bevoordelen van doelgroepen.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *