Hoe krijgen we meer vrouwen de techniek in?

Slechts veertien procent van de technische beroepen wordt in Nederland uitgeoefend door vrouwen. De urgentie is hoog, het vraagstuk complex en veelzijdig. Tijdens de nationale hackathon Hacking Women into Tech bedachten veertig vrouwen én mannen acht innovatieve oplossingen om deze problematiek aan te pakken. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van OCW was ook aanwezig bij de hackathon.

Hoe krijgen we meer vrouwen de techniek in?
Foto: Human Capital Topsectoren

De vernieuwende oplossingen die uit de intensieve hackathon kwamen waren uiteenlopend: van vrouwelijke tech influencers op social media tot de tech-oma, het lessenprogramma met rolmodellen op scholen, de bias game op scholen, het tv-programma ‘mannengezeik’, de One Day detox mindset process, de virtuele bril die je in de schoenen van je collega plaatst en nog veel meer. De acht teams eindigden na acht uur hacken met een pitch aan een Dragon’s Den met nationale experts uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Na de pitch zijn de acht oplossingen direct gekoppeld aan financiering en partnerschappen van de aanwezige professionals en influencers tijdens het afsluitende high level event, zodat de ideeën daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

De ideëen

 1. Tech in de klas: Een circulair leermodel waarin bedrijven, leraren en leerlingen samenwerken voor meer meiden in de tech. Er wordt een vakoverstijgend leertraject ontwikkeld van 6 weken waarbij bedrijven samenwerken met het onderwijs. In klassen van groep 5 t/m 8 komen leerlingen hierdoor over een langere periode in aanraking met techniek. In het programma laten we zien dat innovatief denken en creatief bezig zijn ook thuishoren in techniek!
 2. Tech-oma: In het Nederlands onderwijssysteem maken leerlingen al op een jonge leeftijd een keuze voor een bepaalde onderwijsrichting. Veel meiden hebben een onaantrekkelijk beeld van het beroepsperspectief. Door het inzetten van social media moeten we vrouwen die in tech gewerkt hebben een prominente plek geven om de maatschappelijke kant van het werken in tech te laten zien, met name aan jonge kinderen. De Tech-Oma moet een tot de verbeelding sprekende platform zijn voor vrouwen uit heel Nederland die een bijdrage
  leveren aan de maatschappij via techniek. Zij worden dé influencers van morgen.
 3. Bias-game: Vooroordelen en stereotypen: iedereen heeft ze. Maar hoe werkt het en wat kunnen we er aan doen? De Bias Game laat je op speelse manier zien welke vooroordelen je hebt en leert je hier verandering in te brengen. De game valt ook te personaliseren op niveau van ouder/docent/student/medewerker.
 4. Keurmerk emotional compliance: We moeten bewustwording van de huidige gender bias creeren aan de top van het bedrijfsleven. Dit kan door middel van een keurmerk. De
  keurmerk maakt gebruik van een VR-experience zodat de organisatie kan ervaren hoe het voelt om vrouw te zijn in hun bedrijf. Ook kunnen bedrijven een Chief Diversity Officer instellen. De keurmerk heeft echt impact als de overheid de keurmerk meeneemt in haar aanbestedingstrajecten. Ook moet er elk jaar een review komen.
 5. Zet bedrijven voor de klas: De manier waarop de inhoud van technisch onderwijs nu is vormgegeven, spreekt meiden en vrouwen minder aan. Om hen te enthousiasmeren moeten we meer voorbeelden uit het dagelijks leven gebruiken. Om de koppeling met de beroepspraktijk beter te leggen moeten bedrijven 10% van de tijd van medewerkers inzetten om les te geven zo kunnen bevlogen mensen jongeren enthousiasmeren voor een baan in de techniek. Zo leveren bedrijven ook een bijdrage aan de maatschappij en stimuleren we een leven lang ontwikkelen.
 6. One day detox: Gendervooroordelen en verwachtingen werpen barrières op voor vrouwen in tech. Via een AR (Augmented Reality) spel krijgen werkgevers in een dag een ‘immersive experience’. De dag is opgesplitst in twee fases, de disruptie fase waarin je moet detoxen van je vooroordelen en de tweede fase waarin je nieuw gedrag aanleert. Door oude patronen te doorbreken creëer je een werkvloer waarin alle werknemers gelijk worden behandeld.
 7. Mannengezeik – De Satirische Serie: We moeten werken aan de bewustwording op de werkvloer over impliciete genderstereotype opvattingen en voorkeuren. Via een satirische online serie worden (mannelijke) CEO’s geïnterviewd om te beoordelen hoe gender-bewust ze zijn. Als ze niet bewust zijn krijgen ze een pot met ‘bewustzijn pillen’ en moeten ze op cursus. De slechtst scorende CEO’s krijgen de Huilende Anna Award.
 8. Iedereen is een rolmodel: De meeste meiden hebben nauwelijks vrouwelijke beta- en technische professional in hun omgeving, ook niet op school. Het is daardoor lastig om zich te spiegelen en zien ze niet wat de sector in huis heeft. Iedereen moet daarom een rolmodel zijn en mensen stimuleren om te kiezen voor een studie in de techniek. 

Van Engelshoven: ‘Het is heel inspirerend om met mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven te praten over wat we nu gezamenlijk kunnen doen om vrouwen te interesseren voor techniek. Het begint altijd aan de top, zolang de top vooral mannelijk is gaat het op de werkvloer niet veranderen. Het is nodig dat dit verandert, want als het de vertegenwoordiging van vrouwen in techniek en IT aangaat, zijn we echt een ouderwets land.’

Marc Hendrikse, boegbeeld Topsector Hightech Systemen en Materialen: ‘Nederland is verrassend behoudend als het gaat om vrouwen in techniek en IT. We lopen achter op andere landen. Tegelijkertijd is techniek te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. We moeten vrouwen in de techniek behouden en het aantal vrouwen in techniek uitbreiden. Totale diversiteit is belangrijk om de juiste besluiten te nemen voor de techniek van de toekomst, zeker met alle maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan.’

De hackathon werd georganiseerd door Human Capital TopsectorenHolland High TechFMEPlatform Talent voor Technologie op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

 1. Een buitengewoon goed idee. Technologie is overal om ons heen van ,s ochtens tot ,s avonds, maar ook snachts. Een wereld zonder techniek/technologie is ondenkbaar. Het moet op jonge leeftijd aan kinderen worden aangeboden.
  In mijn werk bij het Aluminium Centrum Nederland hebben we in samenwerking. De overheid zou nog best wat meer mogen doen om techniek bij jonge meiden/ jongens onder de aandacht te brengen. Ik zelf wil op scholen graag vertellen wat er nu zo boeiend is aan technologie.