Gunstige garantie voor mkb’ers die investeren in verduurzaming

Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) waarmee ondernemers tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen om hun onderneming te verduurzamen. In totaal kan er tot € 200 miljoen aan garanties worden verstrekt.

Minister Adriaansens: ‘Veel mkb’ers hebben te maken met hoge energiekosten. Door de bedrijfsvoering te verduurzamen kun je kosten verlagen. Daarvoor komt het kabinet met de BMKB-Groen regeling, waarmee de overheid tegen gunstige voorwaarden garant gaat staan voor investeringen. Daarnaast nemen we ook een deel van de sterk gestegen energiekosten over via het prijsplafond voor kleinverbruikers en de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor het energie-intensieve mkb. Met de BMKB-Groen aanvullende regeling worden de kosten van verduurzaming gefinancierd.’

Verduurzamen mkb noodzakelijk

Het verduurzamen van het mkb is niet alleen belangrijk om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen. Door de stijgende elektriciteits- en gasprijzen is investeren in verduurzamen zelfs noodzakelijk geworden. Veel mkb’ers hebben geen of onvoldoende eigen middelen om dit zelf te betalen. Een lening kan dan een oplossing zijn, maar financiers zijn vaak terughoudend omdat investeringen in verduurzaming niet snel worden terugverdiend. Het risico voor de financier is daardoor hoger. Het kabinet biedt met de BMKB-Groen een oplossing voor die financieringsproblemen.

Aanvragen

Het aanvragen van een lening onder de BMKB-Groen gaat via de financier van de mkb’er. Non-bancaire financiers kunnen de BMKB-Groen per 7 november openstellen. Banken hebben meer tijd nodig om de regeling uit te voeren en kunnen per 2023 de BMKB-Groen aanbieden.

Mkb’ers die gebruik willen maken van de regeling moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De BMKB-Groen is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *