Gedeeltelijke lockdown raakt ondernemers hard

De extra maatregelen die het kabinet tijdens de laatste persconferentie aankondigde, raken ondernemers hard. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW over de gedeeltelijke lockdown.

Gedeeltelijke lockdown raakt ondernemers hard
Thuiswerken in de maakindustrie is vaak geen optie. (Foto: Rolf Elling)

‘De komende weken moeten we in Nederland daarom alles op alles zetten om de testcapaciteit op orde te krijgen, de routekaarten uit te werken zodat maatregelen minder grof hoeven te zijn en de handhaving van gedragsregels beter te organiseren’, stellen de organisaties. ‘Het is goed dat het kabinet aangeeft dat er extra ondersteuning nodig is voor ondernemers die door de gedeeltelijke lockdown worden getroffen.’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Gezien het oplopend aantal besmettingen was extra ingrijpen onvermijdelijk. Maar je vraagt nu opnieuw wel heel grote offers van ondernemers en hun mensen. Dan moet het kabinet ook met dezelfde snelheid over de brug komen met aanvullende ondersteunende maatregelen en de time-out- en stopregeling waar we al een tijd over spreken. Wij blijven er verder bij dat onder de juiste condities ondernemers juist onderdeel van de oplossing kunnen zijn en dáár moeten we op inzetten. De focus moet komen te liggen op wat wél kan, anders is het voor veel bedrijven snel afgelopen.’

De gedeeltelijke lockdown raakt onder andere de transportsector en de toeleverende bedrijven. MKB-Nederland en VNO-NCW zien graag dat het arsenaal aan maatregelen wordt verfijnd: effectief, maar zo min mogelijk schadelijk voor de economie. Daarnaast moet de testcapaciteit omhoog en is er betere handhaving van de gedragsregels nodig.

Nu veel ondernemers noodgedwongen weer verder worden beperkt en consumenten ook terughoudender worden, kunnen veel sectoren alleen met extra ondersteuning door deze zware tijden worden geholpen. Daarom is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW essentieel dat er snel een time-out- en stopregeling komt voor ondernemers om zonder schulden (tijdelijk) te kunnen stoppen. En dat ondernemers die ten onrechte al acht maanden buiten de boot vallen bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) snel alsnog van die regeling gebruik kunnen maken. De organisaties zijn hierover in gesprek met het kabinet. Ook over wat nodig is vanwege de nieuwe maatregelen gaan zij snel met het kabinet aan tafel. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *