Focus fabrikanten op continuïteit levering rubber- en kunststofproducten

De beschikbaarheid van grondstoffen blijft ook na de pandemie verstoord voor fabrikanten van rubber- en kunststofproducten en het hoge aantal force majeure van producenten verergert de krapte. Ook prijsstijgingen van onder meer gas, elektriciteit en transport geven extra druk.

Focus fabrikanten op continuïteit levering rubber- en kunststofproducten
Foto: NRK

Ongeacht de blijvend grote zorgen constateert branchevereniging Federatie NRK dat er nieuwe oplossingen worden gevonden om productiestilstand te voorkomen; van ‘just in time’ leveringen tot inzet van recyclaat, of andere grondstoffen en additieven. Zoeken naar alternatieven toont de gezamenlijke veerkracht en flexibiliteit van fabrikant en klant en creëert nieuwe kansen om de continuïteit van leveringen te bewaken. 

Fabrikanten richten alle aandacht op het tijdig ontvangen van grondstoffen om hun klanten tijdig producten te leveren. Zowel de klant als de fabrikant wil immers opschorten van de productie voorkomen. De kostprijs van de grondstoffen is pas bij levering bekend, zodat ook de prijs van te leveren producten pas ruim na de opdracht bekend is. Die praktijk voelt voor iedereen ongemakkelijk. Het opgebouwd vertrouwen tussen leverancier en klant blijkt van groot belang.

De hoge prijzen van kunststof en rubber grondstoffen zijn na bijna negen maanden in 2021 een ‘fact of life’ voor de fabrikanten en hun klanten. De bedrijven worden gelijktijdig ook geconfronteerd met kostenstijgingen van gas, elektriciteit, brandstof, transport, pallets, kokers, inkten, dozen etc. Die hogere kosten gaan ten koste van de marge, omdat grondstof prijsindexen zoals Platt’s, IK of ICIS er geen rekening mee houden. De grootste zorg van fabrikanten is dat hun productie niet stil komt te liggen, want schades bedragen een veelvoud van een prijsstijging.

Nieuwe oplossingen

Het succesvol zoeken naar alternatieven toont de gezamenlijke veerkracht en flexibiliteit van NRK fabrikanten en hun klanten en creëert nieuwe kansen om productiestilstand te voorkomen. Hoeveelheid en tijdstip worden zo gepland dat de machines doordraaien. Samen worden oplossingen gevonden: van ‘just in time’ leveringen tot inzet van recyclaat of andere grondstoffen en additieven.

Dit vereist extra kwaliteitskeuringen met extra kosten én een scherpe planning, variërend van noodzakelijke leveringen tot het aanleggen van extra voorraden. Het verlegt bovendien de focus van de inkoper op een concurrerende prijs, naar de waarborg dat er voldoende grondstof is om productie en leveringen voort te zetten.

Tekorten grondstoffen

Ook grondstofleveranciers spannen zich in om fabrikanten tijdig te leveren. Toch zijn er in 2021 opnieuw veel gevallen van force majeure. Te zien is dat leveranciers trouwe klanten voorrang geven, hoewel niet iedere bestelling de zekerheid van levering geeft. De kostprijs hoort de fabrikant bij aflevering en lange levertijden zijn het nieuwe normaal, in extreme gevallen tot 40 weken en zelfs 19 maanden. Veel fabrikanten moeten nu al hun voorspelling afgeven op hun inkoop in 2022.

Economische schade

Het lijkt er niet op dat de problemen met enkele maanden voorbij zijn. De inschatting is dat de tekorten en hoge prijzen tot ruim in 2022 zullen voortduren.

De tekorten leiden tot vertraging van de economische groei. De afzet(groei) van klanten wordt beperkt en fabrikanten zijn bij gebrek aan grondstoffen niet in staat nieuwe klanten te beleveren, zoals de situatie in de bouw illustreert. Europa is als netto-importeur voor rubber en kunststof grondstoffen extra kwetsbaar voor deze marktverstoringen.

De druk op de inkopers van fabrikanten en hun klanten blijft onverminderd hoog: het is aan hun vakmanschap en onderling vertrouwen om de productie van waardevolle rubber en kunststof eindproducten te blijven waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *