FME: ‘Kabinet laat kansen Regeerakkoord liggen’

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME is zeer teleurgesteld dat er, opnieuw, geen structurele doorbraak is geforceerd op een ‘leven lang leren’. Er wordt weliswaar flink geïnvesteerd in innovatie via het Groeifonds, dat heeft alleen zin als er ook voldoende technologisch (bij- en om)geschoolde medewerkers zijn.

FME: 'Kabinet laat kansen Regeerakkoord liggen'

‘In de Miljoenennota laat dit kabinet de laatste kans om de beloofde doorbraak in een ‘leven lang leren’ uit het Regeerakkoord te realiseren liggen. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten’, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. ‘We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die
is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende’. Ook vindt FME dat met de uitwerking van het Groeifonds ingezet moet worden op innovatieve investeringen. Dezentjé: ‘Dat een derde van het geld naar infrastructuur gaat is mooi, maar meer asfalt en nieuwe treinverbindingen dragen nauwelijks bij aan ons verdienvermogen. Slimme sensoren die onze bruggen veilig houden, intelligente stoplichten en radicale mobiliteitsinnovaties zoals zelfrijdende auto’s en de Hyperloop, doen dat wel.’ Dat de WBSO, de fiscale regeling voor Research en Development ( R&D), verruimd wordt is goed nieuws, maar helaas staat daar tegenover dat het belastingtarief in de Innovatiebox omhoog gaat. ‘Jammer, want er is echt maar één weg uit de crisis: innovatie.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

  1. Een leven lang leren? Dan moet de basis wel aanwezig zijn, zoals rekenen en de Nederlands taal spreken en schrijven. Met een adequaat diploma ter bevestiging van een opleiding. Sinds de Vestigingswet door Minister Jorritsma van tafel werd geveegd is de noodzaak om beslagen in een bedrijfstak een start te maken verdwenen. Het kan nu met een goede babbel, dat noem je dan managers. Zijn persoonlijke risico zonder financiële inbreng is laag bij een fiasco. Bij de volgend baan wordt de babbel weer gewaardeerd. Nu wordt een innovatie al snel als uitvinding gewaardeerd, maar is meestal niet meer dan een ontwikkeling (verdienstelijk!) Laat eerst een basis opleiding gecontroleerd voltooid zijn, dan een gerichte opleiding over het hele gewenste vakgebied, zodat bijscholing alleen noodzakelijk is als bijsturing in een richting. Maak die bijscholing niet te kostbaar en aantrekkelijk. Er komt een leeftijd dat ervaring meer brengt dan nog meer scholing, zelfkennis en respect hebben is ook een graad.