Fieldlab Digital Twinning voor Achterhoekse maakindustrie

In Doetinchem verrijst een Fieldlab Digital Twinning. Een plek waar de Achterhoekse maakindustrie wordt klaargestoomd voor de toekomst. In het Fieldlab, gevestigd bij het bedrijf Varex Imaging kunnen bedrijven en studenten kennismaken én werken met deze voorspellende digitale technologie.

Fieldlab Digital Twinning voor Achterhoekse maakindustrie
Foto: 8RHK ambassadeurs

Via digital twins kunnen producten en processen sneller, beter en efficiënter worden ontwikkeld. Dat is nodig om de concurrentiepositie van de maakindustrie in de regio Achterhoek te versterken.

Voor het project wordt 300.000 euro beschikbaar gesteld vanuit de Gebiedsagenda Provincie Gelderland en de Regio Deal Achterhoek, nadat 8RHK ambassadeurs een ‘go’ gaf voor het initiatief. René Bakker, projectleider en lector aan de HAN University of Applied Sciences, is blij met de toekenning van het geld. ‘Dit zogenaamde Fieldlab in Doetinchem is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar de ‘smart region’ die we willen zijn. Door samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen te werken op het gebied van deze innovatieve techniek kunnen we echt het verschil maken als regio.’ Na de zomer start het verder opzetten van het Fieldlab Digital Twinning bij Varex Imaging.

De waarde van digital twins

‘Ik zie digital twinning als een zeer belangrijk element in de reis naar de slimme fabriek van de toekomst’, aldus Gerben Heideman, Director Global Operations Connect & Control Solutions bij Varex. ‘Een digital twin van het hele ontwerp- en fabricageproces stelt ons in staat om het aantal stappen, om uiteindelijk tot het optimale product en manufacturing process te komen, fors te verminderen. Hiermee gaan we aanzienlijk besparen op het ontwikkelingsproces en gaan we de time-to-market flink verkorten.’

Digital twinning biedt de maakindustrie veel voordelen. Realtime data kan worden ingezet om simulaties uit te voeren, uitkomsten te voorspellen of verbeteringen door te voeren. Dankzij digital twinning kan ook op afstand gewerkt worden in een virtuele omgeving. Door middel van een digitale kopie, in combinatie met realtime data, kan een productielijn of machine op elke gewenste locatie worden bediend. Zelfs vanuit het buitenland.

Betrokkenheid onderwijs

De betrokkenheid van het onderwijs in het project is essentieel. Studenten van het Graafschap College in Doetinchem en de HAN University of Applied Sciences krijgen ter plekke de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met moderne technieken.

Onlangs ontving het project Technohub Digital Twin een fonds vanuit A+O Metalelektro. Dit project versterkt dit project Fieldlab Digital Twinning. Het richt zich meer op het kennis ontwikkelen en opleiden van digital twin professionals in de maakindustrie.

Consortium

Het project Fieldlab Digital Twinning is een initiatief van de HAN samen met het Graafschap CollegeSiemens Digital Industries Software en Varex Imaging. Vanuit nauwe samenwerking met 8RHK ambassadeurs ontvangt het initiatief ondersteuning uit de Regio Deal Achterhoek. Naast Varex Imaging zijn nog vier digital twinning koplopers uit de maakindustrie betrokken als voorbeeldbedrijven. Vanuit het project maken minimaal 25 bedrijven uit de maakindustrie actief kennis met de digital twinning technologie.

Geïnteresseerden kunnen op 10 juni 2021 deelnemen aan het webinar ‘Digital twin voor de maakindustrie – digital factory’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *