Eurofer roept G20 op tot actie tegen overcapaciteit staalproductie

Eurofer heeft samen met 29 leden van het Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) de leiders van de G20 opgeroepen om de enorme wereldwijde overcapaciteit in de staalproductie aan te pakken. Tijdens de volgende virtuele G20-top op 21 en 22 november zal dit onderwerp besproken worden.

Eurofer roept G20 op tot actie tegen overcapaciteit staalproductie
Foto: Eurofer

‘Zelfs de coronacrisis heeft de wereldwijde overcapaciteit in de staalindustrie niet tegengehouden. In 2020 komt er nieuwe staalproductiecapaciteit online ondanks de bestaande overcapaciteit in de wereld’, aldus Axel Eggert, directeur-generaal van de Europese Staalvereniging (Eurofer). ‘Alleen de Europese Unie heeft de afgelopen tien jaar de capaciteit aanzienlijk verminderd, namelijk met meer dan 22 miljoen ton.’

Deze trend van verminderde productiecapaciteit zet zich in 2020 voort vanwege verstoringen van de staalhandel in derdewereldlanden die leiden tot sluitingen en het verlies van duizenden banen in verder concurrerende, moderne en innovatieve staalbedrijven in de Europese Unie.

Overcapaciteit leidt tot productie van staal dat vervolgens op de wereldmarkten – met name in de EU – wordt gedumpt, waardoor de prijzen instorten, banen verloren gaan, investeringen worden ondermijnd en het milieu onnodig wordt geschaad, aldus Eurofer.

De oproep van de EU, samen met de 29 andere deelnemende leden van het GFSEC-forum, komt minder dan een week nadat nationale en regionale staalverenigingen, waaronder Eurofer, er bij het GFSEC op hadden aangedrongen de inspanningen om de groeiende staalcrisis aan te pakken, uit te breiden.

‘De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen op het gebied van de volksgezondheid hebben in de hele wereldeconomie schade aangericht. In Europa is de vraag naar staal in het tweede kwartaal van 2020 met 25 procent gedaald – en de productie is op het hoogtepunt van de beperkingen gehalveerd ten opzichte van het normale niveau. Tot 45 procent van de Europese staalarbeiders was tijdelijk werkloos of had te maken met arbeidstijdverkorting’, zegt Eggert. ‘Ondertussen bleven andere regio’s in de wereld staal produceren en bleven zij capaciteit opbouwen – volumes die vrijwel zeker gericht zullen zijn op de open markt van de EU zodra de vraag weer aantrekt.’

De 29 ministers en hoge regeringsfunctionarissen erkennen de uitdagingen waarmee hun staalindustrie wordt geconfronteerd en bevelen gezamenlijk de G20-leiders aan het probleem van de overcapaciteit op de agenda van de G20 te houden, de GFSEC-beginselen bij de aanpak van het probleem te bevorderen en het GFSEC te steunen als een multilaterale weg voorwaarts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *