Elektrolysers bieden kansen voor Nederlandse maakindustrie

Waterstof vormt één van de pijlers van de energietransitie én kan de groeimotor zijn voor een nieuwe economie. Nederland staat voorgesorteerd om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers: de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof.

Elektrolysers bieden kansen voor Nederlandse maakindustrie
Onderzoek naar grootschalige elektrolyse in het TNO Faraday lab. (Foto: TNO / Eric de Vries)

Dit blijkt uit een verkenning van FME en TNO. Maar hier is nog wel wat voor nodig. Op dit moment ontbreekt het Nederland aan een volwaardige industrie die op grote schaal elektrolysers kan produceren. Een van de aanbevelingen uit de verkenning is om een landelijk ‘Elektrolyser Makersplatform’ op te richten.

Nederlandse bedrijven (70+) zijn op dit moment actief bij de ontwikkeling en productie van materialen en onderdelen voor elektrolysers. Individueel is hun positie nog bescheiden, maar als groep hebben ze de mogelijkheid om een nationale elektrolyser-industrie op te zetten.

Deze partijen hebben er met name baat bij om, op ketenniveau, samen te werken en te innoveren. Daarom hebben FME en TNO, in samenwerking met 11 provincies, onderzocht wat de regionale kansen en mogelijkheden zijn voor de totstandkoming van een elektrolyser-industrie in Nederland en aanbevelingen gedaan.

Potentie

Waterstoftechnologie heeft de potentie om een belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Nederland heeft een uitstekende gasinfrastructuur die her-inzetbaar is voor transport van duurzame waterstof en een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof.

Waterstof kan niet alleen helpen de Nederlandse klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen. FME en TNO zullen daarom het initiatief nemen een Elektrolyser Makersplatform op te richten.

Aanbevelingen

Naast de oprichting van een Elektrolyser Makersplatform worden er in de verkenning nog een aantal andere aanbevelingen gedaan. Oprichting van een  actieve community van maakbedrijven die zich (willen) toeleggen op de productie van elektrolysers, of de daarvoor benodigde componenten hebben, is hard nodig.

Dit is belangrijk om bedrijven te verbinden, samen te werken aan de benodigde randvoorwaarden voor innovatie én om de internationale zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven te vergroten. Het platform kan ook een belangrijke rol spelen bij het matchen van vraag en aanbod.

Ook is een strategisch innovatieprogramma voor de productie van elektrolysers nodig, waarin wordt ingezet op research en development via onder andere proeftuinen, op de ontwikkeling van een aantrekkelijke businesscase en ketenontwikkeling en op het creëren van gunstige randvoorwaarden en marktactivering.

Lees hier de verkenning ‘Elektrolysers: kansen voor de Nederlandse maakindustrie’ van TNO en FME.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *