Economie veert op, maar nog niet terug op oude niveau

Na de ongekende krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal van 2020 is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2020 met 7,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Economie veert op, maar nog niet terug op oude niveau
De industrie kromp met 2,1 procent, met als meest negatieve uitschieters de aardolie- en de transportmiddelenindustrie en als grootste positieve uitschieter de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Dat blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens. Verder namen ook de overheidsconsumptie, het handelssaldo en de investeringen toe. De groei in het derde kwartaal weegt echter niet op tegen de daling in de eerste twee kwartalen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie in de eerste drie kwartalen van 2020 per saldo met drie procent gekrompen.

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 9,4 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2020. Verder steeg de overheidsconsumptie met 6,3 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 8,6 en 6,8 procent toe. De investeringen ten slotte stegen met 6,3 procent.

Vooral de grotere productie in de bedrijfstak handel, vervoer, horeca en opslag en de bedrijfstak zorg heeft een groot aandeel in de toename van het bbp. Ook de industrie en de zakelijke dienstverlening droegen aanzienlijk bij.

De industrie kromp met 2,1 procent, met als meest negatieve uitschieters de aardolie- en de transportmiddelenindustrie en als grootste positieve uitschieter de voedings- en genotmiddelenindustrie. Ook de bouw produceerde opnieuw minder dan een jaar eerder (-3,0 procent). 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *