Duits-Nederlands Innovatie- en Technologiepact

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk een sterke en innovatieve industrie is voor de Europese Unie. Duitsland en Nederland kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Om die reden hebben de twee landen het Duits-Nederlandse innovatie- en technologiepact gesloten.

Duits-Nederlands Innovatie- en Technologiepact
Foto: FME

In het kader van de bilaterale regeringsconsultaties in oktober 2019 hebben Duitsland en Nederland al een nauwe samenwerking ter versterking van de economische basis van beide landen en van het concurrentievermogen van de Europese Unie als geheel als prioriteit geformuleerd: ‘Nederland en Duitsland beschouwen het versterken van onze economische basis als een prioriteit. We zullen ons inzetten voor een nauwe samenwerking om de concurrentiekracht van de EU te verbeteren en haar toekomstige welvaart te waarborgen door te investeren in onderzoeks- en innovatieprojecten. Ons sterke partnerschap op het gebied van handel en innovatie is van vitaal belang voor onze economieën. We zullen deze samenwerking verder uitbouwen op het gebied van de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg.’

Door het innovatiepartnerschap te intensiveren, kunnen beide landen binnen de EU sneller technologische oplossingen ontwikkelen, testen en toepassen. Over de as van innovatie wordt ook een substantieel nieuw handelspotentieel van nieuwe technologie en diensten ontgonnen. Beide landen dragen hun eigen sterktes bij, die elkaar perfect aanvullen. Zo is fundamenteel onderzoek in Duitsland en Nederland van zeer hoog niveau en excelleren beide landen in de pragmatische vertaalslag van kennis naar praktische toepassing in Nederland, in het bijzonder door de bewezen fieldlab-aanpak. Vanuit zijn brede onderzoekslandschap heeft Duitsland een gevestigde, jarenlang gegroeide innovatiecultuur te bieden. Nederland is sterk gericht op systeeminnovaties. Beide landen hechten daarbij aan een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Nu zouden ze elkaars sterktes nog beter samen moeten brengen en benutten, ook met de partners binnen de EU.

Met het Duits-Nederlandse innovatie- en technologiepact spelen de landen een voortrekkersrol bij het concurrerender en duurzamer maken van de Europese economie. Dat doen ze door – ieder vanuit zijn eigen rol – gezamenlijk in te zetten op bilaterale en pan-Europese innovatiesamenwerkingen op het gebied van smart industry, CO2-reductie in de industrie en de economische aspecten van mobiliteit, zorg en sleuteltechnologieën.

Radicale transformatie door digitalisering

Het Duitse platform Industrie 4.0 en het Nederlandse programma Smart Industry werken sinds oktober 2018 succesvol samen op het gebied van standaardisatie inclusief Administration Shell, industriële cybersecurity, industrie 4.0-toepassingen, kwalificatie en training, onderzoek en ontwikkeling, juridische kaders en digitale businessmodellen. Door nauw samen te blijven werken aan deze thema’s kunnen de kansen van digitalisering op verantwoorde wijze worden benut. Om de (micro-elektronische) basis te versterken en de economie weerbaarder en toekomstbestendiger te maken, werken Duitsland en Nederland bijvoorbeeld samen met andere lidstaten van de Europese Unie aan een (eventuele) realisatie van een Important Project of Common European Interest (IPCEI) rond micro-elektronica en communicatietechnologieën.

Met het GAIA-X-project kan het bestaande Europese cloud- en data-aanbod worden gekoppeld en toegankelijk worden gemaakt. Om de kansen van een sterke data-economie optimaal te benutten, wordt met GAIA-X een verbonden, veilig en soeverein digitaal ecosysteem opgebouwd. Doel is om hierdoor de digitale soevereiniteit en de Europese capaciteiten op het gebied van cloud en data te versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *