Coronavirus nog geen bedreiging voor TechniShow en ESEF Maakindustrie

De organisatie van TechniShow en ESEF Maakindustrie geeft aan dat het coronavirus nog geen bedreiging vormt voor de beide beurzen. Vooralsnog zullen deze gewoon doorgaan van 17 tot en met 20 maart.

‘Samen met Jaarbeurs volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De veiligheid en het welzijn van de medewerkers, exposanten en bezoekers heeft onze hoogste prioriteit bij TechniShow en Jaarbeurs. We hebben vooralsnog alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen’, aldus directeur FPT-Vimag, Ramon Dooijewaard. ‘We kunnen niet voorzien wat er nog gaat gebeuren. We hebben direct contact met The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) en de het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).’

Eerder stuurde de Jaarbeurs al een bericht naar de deelnemende exposanten. Hierin werd aangegeven dat gebaseerd op de meest recente informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse overheid, er geen indicatie is dat TechniShow geen doorgang zou moeten vinden. Jaarbeurs volgt de berichtgeven de afgelopen weken nauwlettend en is in regelmatig overleg op alle managementniveaus, met de eigenaar van de beurs FPT-Vimag.

De Jaarbeurs geeft aan goed te begrijpen dat exposanten individuele afwegingen kunnen maken, maar dat zij als organisatie het verstandig acht zich te houden aan de richtlijnen en adviezen van de RIVM. Ze volgen het nieuws nauwlettend en staan in contact met alle betrokken partijen die met hun beslissen of TechniShow 2020 wel of geen doorgang kan vinden.