Coface voorziet stijging faillissementen van 30%

Coface, de internationale kredietverzekeraar met grote expertise op het gebied van kredietwaardigheid van ondernemingen, voorspelt een daling van 4,8 procent van het mondiale BBP in 2020. Daarnaast voorziet Coface dat in Nederland het aantal faillissementen in 2020 en 2021 met dertig procent stijgt ten opzichte van 2019.

Coface voorziet stijging faillissementen van 30%

Dat komt neer op ongeveer 4.250 bedrijfsfaillissementen per jaar. Coface wijst de mondiale onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus aan als belangrijkste reden voor deze economische terugval.

Edwin Busio, Managing Director van Coface Nederland, verklaart waarom de coronacrisis nog lang zijn sporen zal achterlaten: ‘De tegenslag van de coronacrisis zit momenteel nog verstopt in de Nederlandse economie. Overheidssteun heeft bedrijven gered, maar op termijn dwingen de gevolgen van het coronavirus de Nederlandse economie tot fundamentele hervormingen. In de aankomende jaren zal het bedrijfsleven een correctie doorvoeren, met banenverlies en faillissementen tot gevolg. De pijn moet een keer uit de markt. Achteraf zal ook blijken dat de crisis heeft geleid tot meer innovatie en een versnelde ontwikkeling van duurzaamheid, techniek, flexibilisering, klantgerichtheid, energie, etc.’

Coface becijfert dat, ondanks een verwacht herstel in 2021 (+ 4,4%), het BBP van de Eurozone en de Verenigde Staten respectievelijk 3,5 en 2 punten lager zal liggen dan in 2019. De kredietverzekeraar voorziet op het gebied van wereldhandel eenzelfde scenario: de verwachte stijging van komend jaar (+ 3,5% in Q4 2021 in vergelijking tot Q4 2020) zal de verwachte daling van dit jaar (13%) verre van compenseren.

Eens per kwartaal publiceert Coface eigen economische voorspellingen in een Barometer. Hierin staan kredietrisico’s, zowel op landenniveau als per sector, centraal. Een kredietrisico is de mogelijkheid van een verlies als gevolg van het feit dat een kredietnemer een lening niet terugbetaalt of zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Sinds de uitbraak van corona is de kredietwaardigheid wereldwijd sterk afgenomen.

Busio: ‘Het coronavirus heeft veel onzekerheid in de wereldeconomie gebracht. Ten opzichte van het begin van de coronacrisis hebben we nu de mogelijke economische effecten beter in beeld. We weten welke landen en sectoren het moeilijk hebben, maar ook wie zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Met deze kennis adviseren wij bedrijven over de risico’s die ze momenteel lopen op de internationale handelsmarkt en kunnen we een passende verzekering aanbieden.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *